Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
  • Дата на раждане : 29/04/1947 Пловдив, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Демократи за Силна България" 7.07%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 39 НС;
  • E-mail: silna_bg@abv.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС