Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 10/10/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: teodora.georgieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/03/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблемите на студентите, придобиващи образователно-квалификационна степен "Парамедик".
Отговорено в зала на 13/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на район "Студентски".
Писмен отговор на 27/03/2015.
03/04/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спорни моменти при извършване на заверка на постоянен адрес в стая от студентско общежитие в ж.к. "Студентски град".
Писмен отговор на 03/04/2015.
11/03/2016
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно движението по кадастралната карта на Студентски град и на какъв етап е?.
Писмен отговор на 11/03/2016.
01/04/2016
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
Писмен отговор на 01/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разработване на софтуерно приложение, което да отчита спецификите при дерегистрация на студенти, във връзка с прилагане на чл. 99б, ал.4 от ЗГР.
Писмен отговор на 25/03/2016.
25/03/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
Писмен отговор на 25/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно обект "Студентски стол - КУВ 1200" и обект "Модна къща Рила" - Студентски град, гр. София.
Писмен отговор на 18/03/2016.
08/04/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно движението по кадастралната карта на студентски град.
Писмен отговор на 08/04/2016.
22/04/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно принуждаване на представители на научната и академичната общност в Република България да напуснат жилищата си в блок 58, на кв. "Студентски град", София.
Писмен отговор на 22/04/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС