Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
  • Дата на раждане : 04/12/1975 София, България
  • Професия: юрист;икономист;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: petar.slavov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
член 27/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
зам.-ръководител 18/12/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/11/2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предприети действия от МФ за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд.лева и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
13/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г. No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
16/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол, с финансиране по Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 16/01/2015.
28/11/2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броят лица по категория доходи, които заплащат данък общ доход и общата сума на платения данък.
Писмен отговор на 28/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно организация на охраната на обществения ред и разполагане на заграждения от МВР извън 20 метровата зона за сигурност по Закона за събранията, митингите и манифестациите, по време на протестите срещу кабинета "Орешарски".
Писмен отговор на 05/12/2014.
05/12/2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на годишния данък, заплащан от ЕТ по реда на ЗДДФЛ в периода 2010-2013 г.
Писмен отговор на 05/12/2014.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно искане за нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
23/01/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно тенденция 2010 - 2014 г. на броя на администрацията в Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно лицата, които ще могат да се възползват от данъчното облекчение по чл. 22б от Закона за дънъцине върху доходите на физическите лица /отм. ДВ бр.105/2014 г./ за възстановяване на авансово платения данък "общ доход" - т.нар."необлагаем минимум".
Отговорено в зала на 06/02/2015.
23/01/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно броя на заснетите от стационарни камери (техническо средство) автомобили със специален режим с установена превишена скорост, броя на издадените електронни фишове и броя на наложените санкции с електронен фиш на водачи на такива автомобили за периода 2011-2014 г.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция от нелегални имигранти, в това число и чрез нарушаване на неговата цялост(разрязване), преодоляване и др. и възможностите да се ограничат тези практики.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно броя на лицата, натрупаните суми по партидите им и универсалните пенсионни фондове, в които са се осигурявали за втора пенсия, които са прехвърлени към НОИ в периода 01.01.2015 - 31.01.2015 г.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно разходите за поддръжката на самолетите-изтребители на ВВС и възможността за придобиване на нови, съвременни самолети, отговарящи на стандартите на НАТО.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
20/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно кандидатстване и очаквана дата на присъединяване към Европейския банков съюз.
Отговорено в зала на 20/02/2015.
13/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възникнали проблеми за столичани във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрална карта на район "Лозенец", район "Възраждане" и др. райони на столицата.
Отговорено в зала на 13/03/2015.
20/02/2015
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно възможности за допълнително финансиране на българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО, без допълнителна тежест за държавния бюджет.
Отговорено в зала на 20/02/2015.
20/02/2015
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно наличие на данни за оперативна разработка и/или използване на СРС срещу граждани, участници в протестите срещу правителството "Орешарски".
Писмен отговор на 20/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно възможности за отпускане на стипендии за обучение в български училища и университети на етнически българи, граждани на чужди държави.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
13/03/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно оказване на граждански контрол върху служба " Военна информация".
Писмен отговор на 13/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно опасното състояние на паметника "1300 години България", пред НДК и възможността за преместването му в музея на социалистическото изкуство към Министерството на културата.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
20/03/2015
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата по отношение паметници от епохата на комунизма, възможности за тяхното съхраняване в Музея на социалистическото изкуство към Министерството на културата, в това число и на Паметника на Съветската армия, в гр. София.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
29/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
20/03/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършени одити на дружества и структури в рамките на Министерството на отбраната и резултати, в това число и установени данни за евентуални нарушения.
Писмен отговор на 20/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на средствата в КТБ на държавни и общински дружества.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
03/04/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно размер на средствата в КТБ на държавните дружества, чиито принципал попада в ресора на вицепремиера Томислав Дончев и орган, по чието решение е сключен договора за депозит /банкова сметка.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
26/05/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нерегламентирани изисквания към водачи на МПС при извършване на Годишен технически преглед от някои сервизи.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
29/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възникнали проблеми за гражданите, във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрални карти.
Писмен отговор на 29/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са имали средства в "КТБ" АД.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възможност за електронен обмен на данни между масивите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи за МПС, подлежащи и непреминали в срок годишен технически преглед и необходимите мерки.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно възстановяване в местността "Кръста" в столичния район Лозенец на каменния кръст-мемориален паметник, изграден през 1878 г.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура на преизпълнението от над 820 млн. лв. на приходите в бюджета за I-то тримесечие на 2015 г.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на четирилентов път по направлението Пловдив - Асеновград.
Писмен отговор на 03/07/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно създаване на съвместни екипи от горски инспектори и служители на Министерството на вътрешните работи за справяне с рецидивите при незаконната сеч.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно създаване на Държавен фонд за инвестиции в отбраната, със средствата от които да се дофинансира Програмата за развитие на Въоръжените сили на Република България.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
22/05/2015
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение осигуряване безопасността на движение по ремонтираните участници от автомагистралите и превенцията и облекчаване на задръстванията.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно създаване на Държавен фонд за инвестиции в отбраната, със средствата от който да се дофинансира Програмата за развитие на Въоръжените сили на Република България.
Писмен отговор на 22/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно промени в реда за регистрация на МПС в КАТ, с оглед облекчаване на граждани и юридически лица.
Писмен отговор на 26/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно данни за водачи с повече от 5 невлезли в сила (висящи) наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение осигуряване безопасността на движението по ремонтираните участъци от автомагистралите, облекчаване на задръстванията и взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 03/07/2015.
29/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на отбраната, които са имали средства в "КТБ" АД.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на икономиката, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
19/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Гербов знак на Главно управление "Пътища" от времето на НРБ, находящ се и до момента на фасадата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Писмен отговор на 19/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерки за възстановяване на горските пътища, пострадали от тежки камиони, извозващи дървен материал.
Писмен отговор на 12/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно проверки за почтеност на магистрати от Националното бюро за преотвратяване на корупцията или от инспектората към ВСС.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
26/06/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на културата, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Писмен отговор на 26/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на образованието и науката, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Писмен отговор на 26/06/2015.
03/07/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на младежта и спорта, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Писмен отговор на 03/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнали за извършени в нарушение на закона разплащания със средства от КТБ, след поставянето й под специален надзор.
Писмен отговор на 03/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно довършване на разширението на южната дъга от Околовръстното шосе на столицата и свързването му с автомагистрали "Тракия" и "Люлин".
Отговорено в зала на 17/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции в гр. Созопол и с. Равда с финансиране на ОПОС.
Писмен отговор на 03/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно справяне с проблема с някои недобросъвестни таксиметрови превозвачи на летище София и др. държавни летища, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Писмен отговор на 03/07/2015.
17/07/2015
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на здравеопазването, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Писмен отговор на 10/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерки на Министерството на земеделието и храните за превенция и борба с градушките.
Писмен отговор на 03/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на корпоративния данък, платен от Топ 10 дружествата с най-големи приходи в Република България и техните собственици.
Писмен отговор на 03/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно къщата с кулата на бул. "Джеймс Баучер" 24, район Лозенец, София и други подобни защитени обекти със статут на паметник на културата.
Писмен отговор на 10/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно злоупотреби, свързани с участие на специализирани предприятия за хора с увреждания в процедури за обществени поръчки по ЗОП.
Писмен отговор на 10/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно напредък по облекчаването на визовия режим и последващото му премахване за български граждани, които пътуват в САЩ, подобно на постигнатото споразумение с Канада от 1.01.2016 г.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на системи за видео наблюдение в общините и свързването им към МВР за превенция на престъпността и подсигуряване на сигурността на гражданите.
Писмен отговор на 17/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на вноската на БНБ в държавния бюджет за 2013 г., 2014 г. и размер и разпределение на разходите за някои дейности.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерки за ограничаване обема на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
31/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно упражняване на контрол върху концесионерите на морските плажове и механизъм за реакция на оплаквания на туристи за нарушения.
Писмен отговор на 31/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно своевременно премахване на пътните знаци, указващи текущ ремонт, от вече отремонтираните пътни участъци по автомагсистралите.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно действия на Министерството на енергетиката във връзка с извършеното увеличаване на капитала на "Южен поток България" АД в противоречие с Решение РД-21-81/11.08.2014 г. на МИЕ.
Писмен отговор на 18/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно икономически фактори, отговорни за недостатъчната конкуренция и оставащите високи цени на горивата при ниски котировки на барел петрол и отслабващ долар.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно административни пречки, които режимът на данъчните складове поставя пред конкуренцията на пазара на горивата и конкурентните доставки от ЕС.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец".
Отговорено в зала на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно получени приходи от концесионни плащания и наеми на морски плажове за 2014 г. и до момента 2015 г..
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брой и структура на собствеността на данъчните складове за периода 2011 - 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно продължаващи дейности по изпълнение на спрения проект "Южен поток" от Република България и липса на реципрочни действия от руска страна.
Писмен отговор на 25/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно лицата, които са се възползвали от данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ (отм. ДВ бр. 105/2014г.) за възстановяване на авансово платения данък "общ доход" - т.нар. "необлагаем минимум".
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политика на Министерството на финансите по отношение на размера на ДДС и възможности за намалението му върху лекарствата и храните, чрез въвеждане на диференцирана ставка и Румънския опит.
Писмен отговор на 18/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поставяне на указателни табели на входните пътни артерии на страната след ГКПП, информиращи за задължението за използване на включени къси или дневни светлини през цялото денонощие при движение на МПС.
Писмен отговор на 25/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно използване на автоматизирани дронове за наблюдение и контрол над криминогенната обстановка и борба с битовата престъпност.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки срещу некоректните таксиметрови превозвачи в българските курорти.
Писмен отговор на 18/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредък и пускане в експлоатация на участъка Дупница - Благоевград от автомагистрала "Струма".
Писмен отговор на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно напредък по оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ, увреждащи интересите на вложителите и кредиторите.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно управление на морските плажове на Република България.
Писмен отговор на 18/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наличие на опасност от замърсяване на питейната вода на гр. София и околните селища, поради изграждащо се сметище в землището на с. Драгошиново, Самоковско, само на 800 м. до водосбора на язовир Искър.
Писмен отговор на 02/10/2015.
25/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно детайлна справка за броя и капацитета на данъчните складове за горива 2014 - 2015 г.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
06/11/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно завършване на последния етап от проекта "Музей на открито" при Ларгото на гр. София.
Писмен отговор на 06/11/2015.
02/10/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнение на приходната част от бюджета на Съдебната власт и изплащане на пълния размер на установеното по чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от Закона за съдебната власт възнаграждение на магистратите.
Писмен отговор на 02/10/2015.
02/10/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно изплащане на пълния размер на установеното по чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от Закона за съдебната власт възнаграждение на магистратите.
Писмен отговор на 02/10/2015.
25/09/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно проблеми с нормативния достъп до някои сгради на съдебната власт за лица в служебно качество - вещи лица, адвокати, съдебни заседатели.
Писмен отговор на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълнителни проверки за незаконни регистрации на постоянен или настоящ адрес, извършени във връзка с предстоящите местни избори.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерки за гарантиране качеството на киселото мляко и защитата на българските животновъди и млекопроизводители от нелоялна конкуренция.
Писмен отговор на 02/10/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възможности за въвеждане на диференциран подход при субсидирането на животновъдите в зависимост от региона и надморската височина.
Писмен отговор на 02/10/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно създаване на възможности за жителите на общ. Девин за подаване на документи по програми на ЕС, насочени към подпомагане на животновъдите и земеделците в общинската Служба по земеделие - гр. Девин на Министерство на земеделието и храните.
Писмен отговор на 02/10/2015.
13/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проучване и пълноценно използване на минералните води в общ. Девин.
Писмен отговор на 13/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно условията, дължимата лихва и разходването на усвоен заем от "БЕХ" АД за замразения проект "Южен поток".
Отговорено в зала на 06/11/2015.
02/10/2015
Питане към Николина Ангелкова, министър на туризма относно политиката на Министерството на туризма за управление, развитие и популяризиране чрез туристическа реклама на туристически обекти с национално значение на територията на Родопите.
Отговорено в зала на 02/10/2015.
06/10/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно срок на експлоатация на виадуктите и възможности за удължаването му.
Писмен отговор на 06/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наличие на промени в статута на къмпинг "Смокиня", къмпинг "Каваци" и къмпинг "Веселие".
Писмен отговор на 09/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно заустване на отпадни води от хотели и ваканционни имоти в района на къмпинги "Каваци", "Смокиня", "Веселие", "Дюни", "Св. Тома" в новата пречиствателна станция в гр. Созопол.
Писмен отговор на 09/10/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерки срещу замърсяването на морската вода и плажа в района на с. Лозенец, Бургаско.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерки за справяне със свръхпопулацията на медузи в българската акватория на Черно море, представляваща опасност за здравето на почиващите по българското Черноморие.
Писмен отговор на 06/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно спад на безработицата до 9% и устойчивост на тенденцията на понижаването й.
Отговорено в зала на 13/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информиране на обществеността за резултатите от доклада на Разследващата международна компания за фалита на КТБ.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя Чепеларе - Пампорово - Смолян.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на автомагистрала "Черно море".
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опасност за движещите се по републиканската пътна мрежа в района на гр. Петрич от изгнили и опасни дървета, намиращи се покрай пътното платно.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно напредък, възможности за европейско финансиране и срокове за изграждане на проекта на "Супер Бургас".
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължение на Министерството на финансите да поиска нотификация от ЕК за въвеждане на измервателни уреди, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно носене на индивидуални идентификационни номера от служители на МВР при охрана на масови мероприятия.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отпадане на наименованието "Враждебна" от името на летище "София".
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно потенциално опасна реклама на откритието на д-р Д. Пасков, базирано на екстракт на блатно кокиче.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуалната цена на природния газ за България и възможности за нейното намаляване.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно текуща рехабилитация на жп отсечката Волуяк/Банкя-София-Казичене и възможност за изграждане на градска железница.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой наложени принудителни административни мерки от КАТ на недобросъвестни шофьори, управлявали МПС, след употреба на алкохол, управлявали нередовни /манипулирани/ МПС или извършили особено тежки нарушения през 2015 г..
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно несъбрани от публични изпълнители към НАП задължения към бюджета на съдебната власт и мерки от Министерството на финансите и НАП за събиране на тези публични вземания.
Писмен отговор на 06/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно проверка за наличие на незаконно събирани от родителите "такси" от някои училища в гр. Пловдив и страната за консумативи, сигурност и др. присъщи разходи.
Писмен отговор на 13/11/2015.
20/11/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно възможности за подобряване работата на Агенция по вписванията, осигуряване на пълен достъп до електронните услуги и на английски език и ресурсно осигуряване.
Писмен отговор на 20/11/2015.
20/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможности за създаване на малки тържища за земеделска продукция в зоните за отдих /паркинги/ на магистралите, на които местни производители да предлагат реколтата си.
Писмен отговор на 20/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаване на влаковете по направление София - Перник, с оглед успокояване на автомобилния трафик през прохода Владая.
Писмен отговор на 13/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опасения от значително увеличение на цените на винетките за 2016 г. и причини за увеличението.
Писмен отговор на 27/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно участие на лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" в ръководни органи на неправителствени организации и в работна група към Министерството на правосъдието за изработване на промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража .
Писмен отговор на 13/11/2015.
20/11/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети мерки за установяване на източника и извършителите на хакерските атаки срещу редица сайтове на висши държавни институции по време на местни избори 2015.
Писмен отговор на 20/11/2015.
20/11/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерки за справяне със злоупотребите при инвалидните пенсии.
Писмен отговор на 20/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно мерки за насърчаване работата на младите учени в БАН, включително и чрез адекватна индексация на заплатите им, съобразено с увеличението на Минималната работна заплата 2016, спрямо 2015 г..
Писмен отговор на 27/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерки за справяне със замърсяването с отпадни води в района на гр. Созопол.
Писмен отговор на 27/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ефект и ограничения от отмяната на пар. 78 от Закона за горите върху дребните собственици на имоти в горските територии.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ограничения за дребните собственици на имоти в горските територии в обл. Плевен, произтичащи от Натура 2000 и възможности за компенсация.
Писмен отговор на 04/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно завършване на Северната скоростна тангента.
Писмен отговор на 11/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно собственост на данъчните складове по видове горива и капацитети за 2014 г..
Писмен отговор на 04/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно закупуване на електро и хибридни автомобили за държавната администрация и мерки за насърчаване ползването им и от граждани и частния сектор.
Писмен отговор на 11/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми с извършването на регистрации и пререгистрации на МПС в КАТ, в някои градове на страната.
Писмен отговор на 11/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно използване на съвременна временна маркировка при извършване на ремонти по републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 18/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно заявени намерения на ЕК да обяви за нулева 2016 г. за улов на калкан и акула в Черно море и мерки на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Министерството на земеделието и храните.
Писмен отговор на 18/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за противодействие на зачестилите случаи на насилие над животни и разследване и подвеждане под отговорност на извършителите.
Писмен отговор на 18/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно сигнали и наложени санкции по случай на нехуманно отношение към животни и нарушения на Закона за защита на животните.
Писмен отговор на 18/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно установени МПС без задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и събираемост на наложените санкции.
Писмен отговор на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономически необосновано високи цени на горивата в Република България през 2015 г..
Отговорено в зала на 22/01/2016.
19/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно премахване на излишната бюрокрация при годишните технически прегледи и облекчаване на гражданите.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
15/01/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно окончателния резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой установени неправоспособни лица да управляват МПС, наложени санкции и наличие на повторяемост през 2015 г..
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя, общата сума и критериите за оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ към 31.12.2015 г., увреждащи интересите на вложителите и кредиторите.
Писмен отговор на 29/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно оповестяване пълните данни за лицата, придобили вземания от "КТБ" АД (цесионери), след налагане на специален надзор.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно напредък към края на 2015 г. на предаването на архива на разузнавателните служби на БНА на т.нар. Комисия по досиетата.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
29/01/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събираемост от НАП на глобите на лица, санкционирани през 2015 г. при управление на МПС, без задължителната "Гражданска отговорност".
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно готовност за провеждане на машинно гласуване на изборите за Президент и Вицепрезидент 2016 г.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реализиране на автоматичната регистрация на МПС, които са възобновили застраховката си "Гражданска отговорност" и уведомяване на общините за срока на дерегистрация, с цел необлагане с местен данък.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно въвеждане на система за известяване за опасност при пътуване чрез радиоприемници с "RDS" в превозните средства.
Писмен отговор на 05/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно промени в учебния план за 11 и 12 клас и отпадане на часовете по география в непрофилираните училища.
Писмен отговор на 12/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно модернизация на железопътна линия Видин - София и кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
08/04/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на законовата разпоредба за дневни винетки за леките автомобили и въвеждане на валидност от 12 календарни месеца за едногодишната винетка, считано от момента на закупуването й.
Писмен отговор на 08/04/2016.
12/02/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на повдигната пешеходна пътека и други мерки за безопасност на ул. "Николай Крушкин - Чолака" (съвпадащ с републиканска пътна мрежа) в с. Бистрица, срещу училището.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно проблеми с достъпа до новата сграда на Софийски районен съд на лица в служебно качество - адвокати, вещи лица и други.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разходи, понесени от Република България по спрения проект "Южен поток".
Отговорено в зала на 12/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възстановяване на получен заем от Фонда за гарантиране на влоговете.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно новооткрити големи залежи на природен газ в Грузия и възможности за използването им за диверсификация на доставките за България.
Писмен отговор на 26/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно създаване на Публичен регистър за Договорите за изкупуване на електроенергия по регулирани цени.
Писмен отговор на 11/03/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно грешно обявени данни от синдиците на КТБ за депозитите на политическите партии.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени разходи в размер на около 55 млн. лв. от "Южен поток България" АД и цели за разходваните средства.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно държавна политика за насърчаване на студентите - задочно обучение.
Писмен отговор на 26/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно брой пострадали и инвалидизирани лица в последните години на съществуване на наборната военна служба.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Договор за международно разследване на източването на "КТБ" АД с "Аликс партнърс Лтд.".
Писмен отговор на 11/03/2016.
08/04/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно подготовка и зачисляване на младежи като резервисти.
Писмен отговор на 08/04/2016.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно поставяне на камери от ново поколение за противодействие превишаването на скоростта по пътищата.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно статут на паметник на културата на сграда в процес на разрушаване, находяща се на ул. "Одрин" в гр. Пловдив - бивш тютюнев склад.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно резултати от криминализирането на укриването на осигурителни вноски.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредък на изграждане на ГКПП Рудозем - Димарио по международния път Пловдив - Смолян - Ксанти.
Писмен отговор на 25/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изготвен външен правен анализ на промените в Закон за здравното осигуряване и изплатената цена.
Писмен отговор на 01/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реставрация на западната порта на крепостта "Сердика" и състояние в момента.
Писмен отговор на 25/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчна проверка, последваща ревизия на "КТБ" АД и установените резултати.
Писмен отговор на 25/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно извънредни промени и оставки в ръководството на "София тех парк" АД.
Писмен отговор на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно въвеждане на практика "на едно гише" за подаване на сигнали до МВР.
Писмен отговор на 08/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно чистотата на морската вода и плажовете по южното Черномория преди сезон 2016 г.
Писмен отговор на 08/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проучване на АПИ за интереса на българските граждани към винетни стикери с различен срок.
Писмен отговор на 15/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно поръчка на 10 броя луксозни нови автомобили, всеки на стойност ок. 72 хил.лв..
Писмен отговор на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерки за намаляване на младежката безработица.
Писмен отговор на 08/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно състава на сформирания в министерството на външните работи екип за координация по кандидатурата на Република България за поста Генерален секретар на ООН.
Писмен отговор на 08/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно инвалидизации в Българската армия след замяната на наборната с професионална служба.
Писмен отговор на 08/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно резултатите от 18 проверки и 3 ревизии, извършени на КТБ АД 2010 - 2015 г.
Писмен отговор на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно мерки за подпомагане и финансиране на българските училища в чужбина.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно наемането на кантори в чужбина, които да събират просрочените задължения и имущество на "КТБ" в чужбина.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой ПТП с участието на кемпери/каравани, в периода 01.11.2015 - 31.03.2016 г.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой ПТП с участието на мотоциклети/мотопеди, в периода 1.11.2015 - 31.03.2016 г.
Писмен отговор на 22/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събрани приходи от акциз от специализирани малки обекти за дестилиране (селски казани).
Писмен отговор на 15/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой издадени от КАТ наказателни постановления по ЗДП и дял на отменените от съда за периода 01.01. - 31.12.2014 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предмет на Договора за международната разследваща компания за КТБ АД, международния й опит, наличието на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
13/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно опасност от спиране, поради недофинансиране на единствения български научно-изследователски кораб към БАН.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно въвеждане на обучение по обща правна култура в средното образование.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно свързване чрез подземна улица на Източна със Западната порта на крепостта "Сердика".
Отговорено в зала на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно присъствието на Цветан Василев сред Съвета на настоятелите на УНСС.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети мерки за гарантиране на достъпа на български граждани до дестинации за посрещане на Великденските празници в Република Гърция.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предприети мерки за гарантиране на достъпа на български граждани до дестинации за посрещане на Великденските празници в Република Гърция.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети мерки за гарантиране на достъпа на български граждани до дестинации за посрещане на Великденските празници в Република Гърция и осигуряване на продукти от първа необходимост при наложителен престой.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно обявени намерения на Министерството на финансите за промени във връзка с т.нар. "втора пенсия" и прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на осигурените лица в колективен "общ пул".
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредък и пускане в експлоатация на Западната дъга от Околовръстен път.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно завършване на Северната скоростна тангента и свързването и със Западната дъга на Околовръсния път.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно готовност на органите на МВР за осигуряване на реда и спокойствието на туристите през Летния туристически сезон 2016 г.
Писмен отговор на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно стопанисване на плажовете за природосъобразен туризъм - "Иракли", "Бяла - Карадере", "Корал" и през сезон 2016 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които Министерството на икономиката е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които Министерството на труда и социалната политика е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 13/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които Министерство на енергетиката е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 27/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които МТИТС е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които МРРБ е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които МОСВ е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно паведение на служителите на СДВР при охраната на масово мероприятие-протест пред сградата на НС на 26.04.2016 г. при гласуването на Изборния кодекс.
Писмен отговор на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно данни за отказ за предоставяне на информация от синдиците на "КТБ" АД (н) по искане на ВСС.
Писмен отговор на 13/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждане на електронна винетка.
Писмен отговор на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подмяна на износената маркировка по автомагистралите с нова от "релефен" тип.
Писмен отговор на 27/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно осигуряване на 500 терминали за машинно гласуване.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на Доклада за международното разследване за КТБ АД (н) в оригинал на английски език и неточности при превода.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно регресна отговорност за врези по Договора за международното разследване за КТБ АД към трети лица, платими от масата на несъстоятелността.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно мерки за създаване на ред и прозрачност при записване на първокласници.
Писмен отговор на 20/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно броят лица, които са прехвърлили индивидуалните си партиди от частен фонд в НОИ.
Писмен отговор на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно определянето на специалностите във ВУЗ "Медицина", "Право", "Икономика" и др. като неприоритетни и лишаването на студентите от стипендии.
Писмен отговор на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно автентичност на публикувания от синдиците на КТБ АД (н) превод на доклада на Аликспартнърс Сървисиз UK LLP.
Писмен отговор на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на активите /масата на несъстоятелността/ на КТБ АД (н) към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и към 30.04.2016 г.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно включване в регистъра на паметниците на културата на Античната улица от Ларгото до Западната порта на Антична Сердика и нейната реставрация и експониране.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно издаване на паспорт на български граждани при спешност през т.нар. "дълги уикенди".
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно тревожни данни за рекорден брой българи, които не могат да плуват.
Писмен отговор на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно мерки за подобряване и насърчаване обучението по плуване в училищата.
Писмен отговор на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно публичност и отчетност на дейността на Инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно достъп до доклада на инспектората за дейността на Фонда за лечение на деца, публичност и отчетност на дейността на инспектората към министерството като цяло.
Писмен отговор на 10/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 27/05/2016.
10/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно публичност и отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Статут на участъка от автомагистрала "Струма" между гр.Перник и с.Долна Диканя причини за ограниченията за МПС.
Писмен отговор на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно Възможности за решаване на проблема с пенсиите на български артисти и музиканти.
Писмен отговор на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възстановяване на бюджета на предоставените 1,2 млрд. лв. ликвидна подкрепа за ПИБ АД и възможност за пренасочването им под формата на заем към Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Писмен отговор на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно причини за отлагане на посещението на евроексперти във връзка с проверката на Прокуратурата на Република България.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно статут на къщи - музеи и експозиции, превратно отразяващи исторически събития и ръководни дейци на БКП, от периода на комунизма 09.09.1944 - 10.11.1989 г., обявен за престъпен със закон.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя лица, които са прехвърлили индивидуалните си партиди от частен фонд в НОИ.
Писмен отговор на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой продадени винетни стикери за първите тримесечия за 2014г., 2015г. и 2016г.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно относно критериите за провеждане на нови конкурси за директори на общински училища.
Писмен отговор на 24/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно служебното разпределение на лицата по универсални пенсионни фондове за последните 10 години.
Писмен отговор на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно успешни практики за интеграция на ромите и възможности за пренасяне на опита на община "Каварна" 2003 - 2015 г. на национално ниво.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой и оптимизация на държавната администрация и съотношение спрямо сходни страни от ЕС.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно осигуряване със спасители на плажовете за сезон 2016 г. и ред за добиване на правоспособност на водни спасители от други страни - членки на ЕС.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за повредени или компрометирани мостови съоръжения, в резултат на незаконен добив на инертни материали от речните корита.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно брой лица, кандидатствали и получили българско гражданство през последните 5 години.
Писмен отговор на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно търсене на имуществена отговорност от длъжностните лица, отговорни за осъдителното решение срещу "НЕК" ЕАД за 550 млн.евро по казуса АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно недопустимо забавяне на изплащането на обезщетения на учителите по Кодекса на труда в училище в гр. Мездра.
Писмен отговор на 15/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно възможности за практикуване на плувни спортове на традиционните открити басейни в столицата "Мария - Луиза и "Дианабад".
Писмен отговор на 08/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за гарантиране обществения ред и защита на населението по време на престоя на т.нар. "рокери Нощни вълци".
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошо отводняване при дъжд на платната на автомагистрала "Тракия" при тунела "Траянови врата".
Писмен отговор на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно регулация и надзор над т.нар. "популярни" каси.
Писмен отговор на 15/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно някои неизяснени въпроси, свързани с предаването на архива на служба "Военна информация" на Комисията по досиетата.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначения на членове на Политическия кабинет към министър - председателя в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 02/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 02/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно проверка на някои кооперации - взаимоосигурителни каси, които използват в името си наименоването "банка" или "популярна каса".
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затруднено движение по пътя Асеновград - Смолян в навечерието на събора "Рожен 2016" и мерки за облекчаване на очаквания интензивен трафик.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой продадени винетни стикери за ВТОРИТЕ тримесечия на 2014, 2015 и 2016 г.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно необходимост от персонална промяна на представителя на държавата в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка за дейността на министри от тройната коалиция, заемащи ръководни държавни длъжности в системата на Министерство на енергетиката, в чиито мандати са се развили неблагоприятни за държавата тенденции.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно трудности, които български производители на лекарствени продукти срещат при износ към страни извън ЕС и възможни решения.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нови изисквания по Наредба Н - 32 към превозните средства при проверките за техническа изправност, създаващи сериозни затруднения за собственици и лизингополучатели.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно приходите на Министерството на младежта и спорта от дейности по Закона за хазарта и изразходването им за спортната база в държавните и общински училища.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изгаряне на боклук, "внос" от други държави, в циментовия завод в Девня и в други предприятия в България.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно допълнителни мерки за своевременно установяване и лечение на заразени с вируса "Зика", с оглед очаквания повишен брой пътувания към Бразилия и обратно, във връзка с летните Олимпийски игри.
Писмен отговор на 02/09/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
09/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно формиране на съвместни екипи за проверки за нарушения по морските плажове.
Писмен отговор на 09/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възможностите за намаляване на заложения бюджетен дефицит на касова основа от 2 % за 2016 г.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда с отпадъци в подножието на връх "Бузлуджа".
Писмен отговор на 16/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поставяне на разделителна мантинела на четирилентовия път София - Калотина.
Писмен отговор на 02/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажовете за природосъобразен туризъм по българското Черноморие.
Писмен отговор на 09/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намерение за финансиране на ремонта на монумента на връх Бузлуджа с бюджетни и/или европейски средства.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на ПТП на пътя Бургас - Созопол и София - п.в. Сливница.
Писмен отговор на 09/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерки за адекватно включване на българските къмпинги в световните къмпинг гидове.
Писмен отговор на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за недопускане на задръствания на граничните пунктове с Гърция и магистралите към българското Черноморие в навечерието на четирите почивни дни по повод Деня на Независимостта.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на активите (масата на несъстоятелността) на КТБ АД към 31 август 2016 г.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно наличие на статут на културна ценност на т.нар. "Царски конюшни", предмет на скандална разпоредителна сделка на абсурдно ниска цена и липса на гаранции за опазването им.
Писмен отговор на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно необходимост от проверка на "Експозиционна зала и родна къща на Тодор Живков", част от Исторически музей - гр. Правец дали недопустимo разпространява политическа идеология.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно завършване на защитното съоръжение срещу незаконно преминаване на границата на Република България с Република Турция.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от поставяне на физическа преграда между платната на четирилентовия път по направлението София - Калотина, поради големия брой ПТП-та.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно поставяне на паметна плоча или друг мемориален знак на моста "Ватерло" в Лондон, на лобното място на писателя Георги Марков.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой работещи екарисажи и инсинератори, годишния им капацитет и разходи на Агенцията по храните за обезвреждане на животински продукти.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изискване на обяснения за публикувана фалшива снимка от 9.09 т.г. в официалната страница на Руското посолство в България.
Писмен отговор на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на публично поетия ангажимент за окончателно завършване на газовия интерконектор между България и Румъния.
Писмен отговор на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно нарушения при приватизацията на Дипломатическия клуб "Бояна".
Отговорено в зала на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предоставяне на актуална информация чрез приложението "Lima" за задръстванията по пътищата и "тапи" на ГКПП на страната.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отношението на Република България към изборите за Държавна дума на Федералното събрание на Руската федерация, проведени на 18.09.2016 г. на територията на Автономна република Крим и гр. Севастопол.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно гарантиране защитата на обществения интерес чрез изясняване на факти и обстоятелства за осъдителното Арбитражното решение за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 21/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обидното за националното ни самочувствие и застрашаващо националната ни сигурност и суверенитет изказване на руския депутат Пьотр Толстой.
Писмен отговор на 07/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10 а от Закона за хазарта.
Писмен отговор на 07/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно нарушаване на забраната за пряка реклама на хазартни игри и задълбочаване на хазартното поведение сред населението.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно отношението към постиженията на българските параолимпийци в Рио.
Писмен отговор на 21/10/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно напредъка по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно участието на България в ERM ІІ.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
21/10/2016
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно предприятия, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 ня ЗПСК, обособени части от които са продадени в периода 2003 - 15.09.2016 г.
Писмен отговор на 28/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно възможности за осигуряване на държавна подкрепа за преглед и диагностициране в страни от ЕС на болни с комплицирани заболявания с поставени противоречиви диагнози в България.
Писмен отговор на 21/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно проект за развитие на минерален балнеоложки туризъм в к.к. Пампорово и др. селища от региона.
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект за изграждане на водопровод за минерална вода от община Девин до к.к. Пампорово.
Писмен отговор на 28/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно напредък по решаване наболелия проблем с достъпа до новата сграда на Софийски районен съд на лица в служебно качество - адвокати, вещи лица и др.
Писмен отговор на 21/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно информация относно спазването на закона за произхода на средствата за придобиване на Дипломатическия клуб "Бояна".
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация относно спазването на закона за произхода на средствата за придобиване на Дипломатическия клуб "Бояна".
Писмен отговор на 28/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно валидност на ОВОС-а за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно спазване на законовите разпоредби при освобождаване от длъжност на лица от Специалната куриерска служба през 1999 г.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно наличие на дискриминация при проекта със съфинансиране от Министерството на образованието и науката на "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование".
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредък при доизграждането и разширението на южната дъга от Околовръстното шосе на столицата и свързването му с автомагистрала "Тракия" и "Люлин".
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно установени нарушения във ВВС от извършена проверка на инспектората и провинили се лица.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събрани приходи от акциз от специализирани малки обекти за дестилиране (селски казани) за първите 9 месеца на годината.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неизпълнено задължение на Министерството на финансите да поиска нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно ЗАДС.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно подписано в нарушение на действащото законодателство допълнително споразумение с цивилен служител във ВВС, отговорно длъжностно лице и последици.
Писмен отговор на 25/11/2016.
09/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно откриване на газопреносната връзка (интерконектор) с Румъния и нормалното и функциониране.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно рефинансиране от "Българската банка за развитие" АД на големи фирми и инвестиционни проекти в тежко финансово състояние.
Писмен отговор на 25/11/2016.
02/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно размера на заплатите и премиите, които са получавали тримата бивши министри от кабинета на Сергей Станишев.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продажба на банка "Виктория" от синдиците на КТБ АД.
Писмен отговор на 02/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно напредък в Министерство на икономиката на процедурата по реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет.
Писмен отговор на 09/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно напредък на процедурата по реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет.
Писмен отговор на 02/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно напредък по оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ, увреждащи интересите на вложителите и кредиторите.
Писмен отговор на 09/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реализиране на автоматичната регистрация на МПС, които са възобновили застраховката си "Гражданска отговорност" и уведомяване на общините за срока на дерегистрация, с цел необлагане с местен данък.
Писмен отговор на 02/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно напредък по приемане на нормативната уредба и техническа подготовка за въвеждане на дистанционно електронно гласуване.
Писмен отговор на 13/01/2017.
09/12/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно експериментално дистанционно гласуване по електронен път за ВСС и готовност на системата.
Писмен отговор на 09/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно твърдение на Министерството на околната среда и водите, че ОВОС на АЕЦ "Белене" не е загубил правно действие.
Писмен отговор на 09/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финализиране на инвестиционната програма в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и ефекта върху цените на пазара на горивата.
Писмен отговор на 09/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно необходимото одобрение от ЕК за държавната помощ за НЕК за плащането на реакторите и лихвите по делото за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно броя лица, които са били санкционирани за кражба на топлоенергия.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11-12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г..
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м.11 - 12.2015 - 2016г..
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м.11 - 12.2015 - 2016г..
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя и оборота на ведомствените бензиностанции в България.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сигнали за многобройни нарушения на членове на ръководството на Професионалната гимназия по електтротехника и автоматика.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на .
13/01/2017
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно Извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати (отг. в Секретно деловодство).
Писмен отговор на .
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции през 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно отпуснати и общ брой инвалидни пенсии за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2016 г.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети мерки за гарантиране безопасността на населението при превоз по жп мрежа на опасни товари през неселени места.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изграждане на паметник на Св.княз Борис І - Покръстител, в столицата.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поставяне на двойни мантинели на опасни завои по републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно тарифа, по която се таксуват обажданията на граждани на телефона за справки на НОИ.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проверка за вероятно осъществяван незаконен добив на инертни материали по поречието на р. Марица, общ. Садово, Пловдивско.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой новосъздадени и закрити училища през последните 14 години.
Писмен отговор на .
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проблеми с профилираните паралелки по хореография в училищата.
Писмен отговор на .
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за недопускане на нова блокада на границата с Гърция от гръцки фермери.
Писмен отговор на .
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно напредък по извършване на автоматичната обратна регистрация на МПС при нова "Гражданска отговорност".
Писмен отговор на .
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на .
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружества в сектора "Търговия с петрол и петролни продукти" с най-големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
13/07/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-225
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС