Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 13/04/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: martin.dimitrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Реформаторски блок"
зам.-председател на ПГ 28/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по енергетика
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Словакия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 13/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд. лв. и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
28/11/2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка на Държавната финансова инспекция относно отпуснатите близо 500 млн. лева, от които разходвани около 330 млн. основно за общини.
Писмен отговор на 28/11/2014.
28/11/2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броят лица по категория доходи, които заплащат данък общ доход и общата сума на платения данък.
Писмен отговор на 28/11/2014.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно искане за нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
16/01/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно готовността на енергийния сектор за овладяване на извънредни ситуации през предстоящия зимен период.
Писмен отговор на 16/01/2015.
06/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно справки за изкупената, изнесената електроенергия и получените приходи от НЕК ЕАД.
Писмен отговор на 06/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно броя безработни, малолетни майки и др. групи лица, получаващи социални плащания.
Писмен отговор на 13/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно броя на лицата, натрупаните суми по партидите им и универсалните пенсионни фондове, в които са се осигурявали за втора пенсия, които са прехвърлени към НОИ в периода 01.01.2015 - 31.01.2015 г.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно статистическа справка за българското образование.
Писмен отговор на 17/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно възможности за отпускане на стипендии за обучение в български училища и университети на етнически българи, граждани на чужди държави.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно системата за автоматичен обмен на информация между КАТ и данъчните служби.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно причините, поради които цената на дизела в България е сред най-високите в Европейския съюз.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на средствата в КТБ на държавни и общински дружества.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
03/04/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно размер на средствата в КТБ на държавните дружества, чиито принципал попада в ресора на вицепремиера Томислав Дончев и орган, по чието решение е сключен договора за депозит /банкова сметка.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
26/05/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на енергетиката, които са имали средства в "КТБ" АД.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно преговори с Европейската инвестиционна банка и Европейския интеграционен фонд.
Писмен отговор на 08/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно създаването на ненужни бюрократични затруднения при техническите прегледи на автомобилите.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно доклад, изискан от Вас, изготвен от КЗК, касаещ високата цена на дизела на българския пазар.
Писмен отговор на 08/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно необходимостта, извършените прихващания с активи на КТБ да бъдат оспорени.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
22/05/2015
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за изграждане на допълнителен мост на р. Дунав и етапа на подготовката за реализация на тунела под връх Шипка.
Писмен отговор на 22/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно необходимостта от ангажирането на компания за международни разследвания по казуса "КТБ".
Отговорено в зала на 26/05/2015.
24/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно мерките по изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за енергетиката.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
12/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
Писмен отговор на 12/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно депозити на държавни фирми в КТБ, чиито принципал е Министерството на финансите.
Писмен отговор на 12/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно какви функции и задачи изпълнява в "Мини Марица изток" АД г-н Г. Х..
Писмен отговор на 26/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно избора на компания за международно разследване на КТБ.
Писмен отговор на 12/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
19/06/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно индикатори за успешно усвояване на Европейските фондове в България.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изкупуване на високоефективна електроенергия при комбинирано производство.
Писмен отговор на 17/07/2015.
17/07/2015
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно икономически ефективната цена, която обществото ще плати за удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй.
Писмен отговор на 17/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно въвеждане на изискване с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите на измервателни уреди за земеделските производители.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно освобождаването на метрологичен контрол на нивомерни измервателни системи, използвани при продажба на течни горива.
Писмен отговор на 24/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на вноската на БНБ в държавния бюджет за 2013 г., 2014 г. и размер и разпределение на разходите за някои дейности.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продължаващите практики на предлагане на фалшиви счетоводно документи в район "Илиянци" в София.
Писмен отговор на 04/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно действия на Министерството на енергетиката във връзка с извършеното увеличаване на капитала на "Южен поток България" АД в противоречие с Решение РД-21-81/11.08.2014 г. на МИЕ.
Писмен отговор на 18/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно икономически фактори, отговорни за недостатъчната конкуренция и оставащите високи цени на горивата при ниски котировки на барел петрол и отслабващ долар.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно административни пречки, които режимът на данъчните складове поставя пред конкуренцията на пазара на горивата и конкурентните доставки от ЕС.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10%.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брой и структура на собствеността на данъчните складове за периода 2011 - 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно напредък по оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ, увреждащи интересите на вложителите и кредиторите.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно очакваните резултати от привличането на компания за международни разследвания за банка КТБ.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно детайлна справка за броя и капацитета на данъчните складове за горива 2014 - 2015 г.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изграждането на интерконекторна газова връзка между България и Румъния.
Отговорено в зала на 02/10/2015.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно условията, дължимата лихва и разходването на усвоен заем от "БЕХ" АД за замразения проект "Южен поток".
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информиране на обществеността за резултатите от доклада на Разследващата международна компания за фалита на КТБ.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно подписването на окончателно споразумение с Гърция за изграждане на интерконекторна газова връзка.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължение на Министерството на финансите да поиска нотификация от ЕК за въвеждане на измервателни уреди, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценката за икономическите ползи от реализацията на интерконекторните връзки.
Писмен отговор на 06/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно задължението в Закона за енергетиката, топлофикациите и заводските централи да монтират измервателни уреди с контролен характер.
Отговорено в зала на 27/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ефект и ограничения от отмяната на пар. 78 от Закона за горите върху дребните собственици на имоти в горските територии.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно собственост на данъчните складове по видове горива и капацитети за 2014 г..
Писмен отговор на 04/12/2015.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономически необосновано високи цени на горивата в Република България през 2015 г..
Отговорено в зала на 22/01/2016.
19/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно премахване на излишната бюрокрация при годишните технически прегледи и облекчаване на гражданите.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
15/01/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно окончателния резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 29/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно окончателен резултат към 31.12.2015 г. на изпълнението на планираното намаление на административните разходи на министерството за 2015 г. с 10 на сто.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя, общата сума и критериите за оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ към 31.12.2015 г., увреждащи интересите на вложителите и кредиторите.
Писмен отговор на 29/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно оповестяване пълните данни за лицата, придобили вземания от "КТБ" АД (цесионери), след налагане на специален надзор.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансовото състояние на НЕК след предприетите мерки за намаляване на загубите.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
29/01/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно готовност за провеждане на машинно гласуване на изборите за Президент и Вицепрезидент 2016 г.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
12/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуална информация за въведените в експлоатация енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса и регистрираните животновъдни обекти.
Писмен отговор на 12/02/2016.
29/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реализиране на автоматичната регистрация на МПС, които са възобновили застраховката си "Гражданска отговорност" и уведомяване на общините за срока на дерегистрация, с цел необлагане с местен данък.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
08/04/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на законовата разпоредба за дневни винетки за леките автомобили и въвеждане на валидност от 12 календарни месеца за едногодишната винетка, считано от момента на закупуването й.
Писмен отговор на 08/04/2016.
12/02/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разходи, понесени от Република България по спрения проект "Южен поток".
Отговорено в зала на 12/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възстановяване на получен заем от Фонда за гарантиране на влоговете.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно грешно обявени данни от синдиците на КТБ за депозитите на политическите партии.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени разходи в размер на около 55 млн. лв. от "Южен поток България" АД и цели за разходваните средства.
Писмен отговор на 26/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Договор за международно разследване на източването на "КТБ" АД с "Аликс партнърс Лтд.".
Писмен отговор на 11/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно сигнал за опорочен избор при организиране на конкурси от ДАМТН за главни инспектори и инспектори в дирекция Контрол на язовирните стени и съоръжения към тях.
Писмен отговор на 18/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно реалното изпълнение на разпоредбите в Закона за енергетиката, топлофикациите и заводските централи да монтират измервателни уреди с контролен характер.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
18/03/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно резултати от криминализирането на укриването на осигурителни вноски.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчна проверка, последваща ревизия на "КТБ" АД и установените резултати.
Писмен отговор на 25/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проучване на АПИ за интереса на българските граждани към винетни стикери с различен срок.
Писмен отговор на 15/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно поръчка на 10 броя луксозни нови автомобили, всеки на стойност ок. 72 хил.лв..
Писмен отговор на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно необходимостта от изучаване на поне два чуждестранни езика в прогимназиалното образование.
Писмен отговор на 08/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно необходимите мерки за подобряване грамотността на българските ученици.
Писмен отговор на 08/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно резултатите от 18 проверки и 3 ревизии, извършени на КТБ АД 2010 - 2015 г.
Писмен отговор на 15/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно липса на представители на потребителски организации и на експерти от КЗП в състава на работна група за изготвяне на проект на Закон за храните.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно наемането на кантори в чужбина, които да събират просрочените задължения и имущество на "КТБ" в чужбина.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой ПТП с участието на кемпери/каравани, в периода 01.11.2015 - 31.03.2016 г.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой ПТП с участието на мотоциклети/мотопеди, в периода 1.11.2015 - 31.03.2016 г.
Писмен отговор на 22/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събрани приходи от акциз от специализирани малки обекти за дестилиране (селски казани).
Писмен отговор на 15/04/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предмет на Договора за международната разследваща компания за КТБ АД, международния й опит, наличието на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
13/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно ефективността на определяне на приоритетни професионални направления,предлагани във висшите училища.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно присъствието на Цветан Василев сред Съвета на настоятелите на УНСС.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети мерки за гарантиране на достъпа на български граждани до дестинации за посрещане на Великденските празници в Република Гърция.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предприети мерки за гарантиране на достъпа на български граждани до дестинации за посрещане на Великденските празници в Република Гърция.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети мерки за гарантиране на достъпа на български граждани до дестинации за посрещане на Великденските празници в Република Гърция и осигуряване на продукти от първа необходимост при наложителен престой.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно обявени намерения на Министерството на финансите за промени във връзка с т.нар. "втора пенсия" и прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на осигурените лица в колективен "общ пул".
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които Министерството на икономиката е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които Министерството на труда и социалната политика е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 13/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които Министерство на енергетиката е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 27/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които МТИТС е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които МРРБ е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно финансови резултати от дейността на предприятията, на които МОСВ е принципал или има 50 и повече на сто участие в капитала.
Писмен отговор на 13/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно годишните разходи за охрана на активите на дружествата с принципал Министерство на Енергетиката, както и на енергийните дружества, в които държавата е акционер.
Писмен отговор на 27/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно данни за отказ за предоставяне на информация от синдиците на "КТБ" АД (н) по искане на ВСС.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на Доклада за международното разследване за КТБ АД (н) в оригинал на английски език и неточности при превода.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно регресна отговорност за врези по Договора за международното разследване за КТБ АД към трети лица, платими от масата на несъстоятелността.
Писмен отговор на 20/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно броят лица, които са прехвърлили индивидуалните си партиди от частен фонд в НОИ.
Писмен отговор на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно определянето на специалностите във ВУЗ "Медицина", "Право", "Икономика" и др. като неприоритетни и лишаването на студентите от стипендии.
Писмен отговор на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно автентичност на публикувания от синдиците на КТБ АД (н) превод на доклада на Аликспартнърс Сървисиз UK LLP.
Писмен отговор на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на активите /масата на несъстоятелността/ на КТБ АД (н) към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и към 30.04.2016 г.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно публичност и отчетност на дейността на Инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно достъп до доклада на инспектората за дейността на Фонда за лечение на деца, публичност и отчетност на дейността на инспектората към министерството като цяло.
Писмен отговор на 10/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 27/05/2016.
10/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 10/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно публичност и отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Публичност и отчетност на дейността на инспектората към Министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Публична отчетност на дейността на инспектората към министерството и упражняване на граждански контрол.
Писмен отговор на 03/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно привличането на инвеститор с опит, който да придобие акционерно участие и развие Българската фондова борса.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно Възможности за решаване на проблема с пенсиите на български артисти и музиканти.
Писмен отговор на 10/06/2016.
24/06/2016
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
02/09/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесиониране на Летище София, така че да не се ограничава достъпа на нови превозвачи.
Писмен отговор на 02/09/2016.
10/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно статут на къщи - музеи и експозиции, превратно отразяващи исторически събития и ръководни дейци на БКП, от периода на комунизма 09.09.1944 - 10.11.1989 г., обявен за престъпен със закон.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя лица, които са прехвърлили индивидуалните си партиди от частен фонд в НОИ.
Писмен отговор на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой продадени винетни стикери за първите тримесечия за 2014г., 2015г. и 2016г.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно относно критериите за провеждане на нови конкурси за директори на общински училища.
Писмен отговор на 24/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно служебното разпределение на лицата по универсални пенсионни фондове за последните 10 години.
Писмен отговор на 10/06/2016.
08/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно по-бавния ръст на заетостта през първото тримесечие на 2016 г.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно търсене на имуществена отговорност от длъжностните лица, отговорни за осъдителното решение срещу "НЕК" ЕАД за 550 млн.евро по казуса АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно концентрацията на собствеността и капацитетите на данъчните складове за горива.
Писмен отговор на 15/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за гарантиране обществения ред и защита на населението по време на престоя на т.нар. "рокери Нощни вълци".
Писмен отговор на 15/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно регулация и надзор над т.нар. "популярни" каси.
Писмен отговор на 15/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно някои неизяснени въпроси, свързани с предаването на архива на служба "Военна информация" на Комисията по досиетата.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначения на членове на Политическия кабинет към министър - председателя в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 02/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 02/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно проверка на някои кооперации - взаимоосигурителни каси, които използват в името си наименоването "банка" или "популярна каса".
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой продадени винетни стикери за ВТОРИТЕ тримесечия на 2014, 2015 и 2016 г.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно необходимост от персонална промяна на представителя на държавата в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка за дейността на министри от тройната коалиция, заемащи ръководни държавни длъжности в системата на Министерство на енергетиката, в чиито мандати са се развили неблагоприятни за държавата тенденции.
Писмен отговор на 02/09/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
16/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възможностите за намаляване на заложения бюджетен дефицит на касова основа от 2 % за 2016 г.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намерение за финансиране на ремонта на монумента на връх Бузлуджа с бюджетни и/или европейски средства.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно монтирането на измервателни уреди и съответния софтуер за връзка в реално време за ТЕЦ-овете и Заводските централи.
Писмен отговор на 16/09/2016.
09/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно лансираните от представители на правителството предложения за реализация на АЕЦ "Белене" като частен проект.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за недопускане на задръствания на граничните пунктове с Гърция и магистралите към българското Черноморие в навечерието на четирите почивни дни по повод Деня на Независимостта.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на активите (масата на несъстоятелността) на КТБ АД към 31 август 2016 г.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно наличие на статут на културна ценност на т.нар. "Царски конюшни", предмет на скандална разпоредителна сделка на абсурдно ниска цена и липса на гаранции за опазването им.
Писмен отговор на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно необходимост от проверка на "Експозиционна зала и родна къща на Тодор Живков", част от Исторически музей - гр. Правец дали недопустимo разпространява политическа идеология.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно поставяне на паметна плоча или друг мемориален знак на моста "Ватерло" в Лондон, на лобното място на писателя Георги Марков.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изискване на обяснения за публикувана фалшива снимка от 9.09 т.г. в официалната страница на Руското посолство в България.
Писмен отговор на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на публично поетия ангажимент за окончателно завършване на газовия интерконектор между България и Румъния.
Писмен отговор на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно нарушения при приватизацията на Дипломатическия клуб "Бояна".
Отговорено в зала на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно продажба на обособени части от предприятия и/или недвижими имоти, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 на ЗПСК.
Писмен отговор на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно гарантиране защитата на обществения интерес чрез изясняване на факти и обстоятелства за осъдителното Арбитражното решение за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 21/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обидното за националното ни самочувствие и застрашаващо националната ни сигурност и суверенитет изказване на руския депутат Пьотр Толстой.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно сериозното нарастване на разходите за физическа охрана на "Мини Марица Изток" ЕАД.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изключително тежките битови условия в ТЕЛК Търговище.
Писмен отговор на 21/10/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно напредъка по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно участието на България в ERM ІІ.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
21/10/2016
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно предприятия, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 ня ЗПСК, обособени части от които са продадени в периода 2003 - 15.09.2016 г.
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно информация относно спазването на закона за произхода на средствата за придобиване на Дипломатическия клуб "Бояна".
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация относно спазването на закона за произхода на средствата за придобиване на Дипломатическия клуб "Бояна".
Писмен отговор на 28/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно валидност на ОВОС-а за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя лица, които са прехвърлили индивидуалните си партиди от частен фонд в НОИ към 30 септември 2016 г.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно планираните и реално направените разходи за удължаване живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой продадени винетни стикери за третото тримесечие на 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансовото състояние на НЕК през месеците януари - септември 2016 г., след предприетите мерки за намаляване на загубите.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събрани приходи от акциз от специализирани малки обекти за дестилиране (селски казани) за първите 9 месеца на годината.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неизпълнено задължение на Министерството на финансите да поиска нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно ЗАДС.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуална информация към 31.10.2016 г. за въведените в експлоатация енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса и регистрираните животновъдни обекти.
Писмен отговор на 25/11/2016.
09/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно откриване на газопреносната връзка (интерконектор) с Румъния и нормалното и функциониране.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
25/11/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно рефинансиране от "Българската банка за развитие" АД на големи фирми и инвестиционни проекти в тежко финансово състояние.
Писмен отговор на 25/11/2016.
02/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно размера на заплатите и премиите, които са получавали тримата бивши министри от кабинета на Сергей Станишев.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно продажба на банка "Виктория" от синдиците на КТБ АД.
Писмен отговор на 02/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно напредък в Министерство на икономиката на процедурата по реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет.
Писмен отговор на 09/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно напредък на процедурата по реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет.
Писмен отговор на 02/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно напредък по оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ, увреждащи интересите на вложителите и кредиторите.
Писмен отговор на 09/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реализиране на автоматичната регистрация на МПС, които са възобновили застраховката си "Гражданска отговорност" и уведомяване на общините за срока на дерегистрация, с цел необлагане с местен данък.
Писмен отговор на 02/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя лица, по категория доходи, които заплащат данък общ доход и общата сума на платения данък.
Писмен отговор на 09/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно резултати от криминализирането на укриването на осигурителните вноски.
Писмен отговор на 09/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно напредък по приемане на нормативната уредба и техническа подготовка за въвеждане на дистанционно електронно гласуване.
Писмен отговор на 13/01/2017.
09/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходите от облагането на депозитите с данък "лихва" за периода 2013 - 2016 г.
Писмен отговор на 09/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно твърдение на Министерството на околната среда и водите, че ОВОС на АЕЦ "Белене" не е загубил правно действие.
Писмен отговор на 09/12/2016.
09/12/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финализиране на инвестиционната програма в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и ефекта върху цените на пазара на горивата.
Писмен отговор на 09/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно необходимото одобрение от ЕК за държавната помощ за НЕК за плащането на реакторите и лихвите по делото за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разходите за осигуряване на устройства за машинно гласуване.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на автоматично дерегистрирани автомобили, вследствие на неплатена гражданска отговорност.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно броя лица, които са били санкционирани за кражба на топлоенергия.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11-12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г..
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м.11 - 12.2015 - 2016г..
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м.11 - 12.2015 - 2016г..
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой и обем на възложените обществени поръчки за м. 11 - 12.2015 - 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя и оборота на ведомствените бензиностанции в България.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на .
13/01/2017
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно Извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл.45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати (отг. в Секретно деловодство).
Писмен отговор на .
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени проверки по §18 от ЗИД и чл. 45а от ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл.45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 20/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно извършени проверки по § 18 от ЗИД и чл. 45а ЗЗКИ относно принадлежност към комунистическата Държавна сигурност, разузнавателните служби на НРБ и резултати.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно установени МПС без валиден винетен стикер и събираемост на наложените санкции през 2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изграждане на паметник на Св.княз Борис І - Покръстител, в столицата.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проверка по позиция на БНР относно евентуална злоупотреба с монополно положение при колективно управление на авторски права и последвала невъзможност в национален ефир да звучи съвременна българска музика.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за недопускане на нова блокада на границата с Гърция от гръцки фермери.
Писмен отговор на .
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно напредък по извършване на автоматичната обратна регистрация на МПС при нова "Гражданска отговорност".
Писмен отговор на .
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно най-големите корпоративни данъкоплатци за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на .
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружества в сектора "Търговия с петрол и петролни продукти" с най-големи приходи, печалбата им и платените от тях данъци за последните 5 години.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
13/07/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-225
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
27/03/2015
Забележка
Статус: Наложено