Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
  • Дата на раждане : 18/12/1953 с. Миладиновци, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС;
  • E-mail: petar.kanev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Русия
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.
Писмен отговор на 29/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно национално представените организации на и за хората с увреждания.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно програмите за заетост на хора с увреждания.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проект на Закон за доброволчеството.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изграждането на регистър на болните от диабет в Република България.
Писмен отговор на 08/05/2015.
15/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно дейността на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно сътрудничество.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
11/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ - 99 "Царево - Малко Търново" от км. 56+860 до км.144+060, с обща дължина 57 км.
Писмен отговор на 11/03/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС