Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
  • Дата на раждане : 30/10/1966 с. Голямо Враново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;сърбо-хърватски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rablekim@mail.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по културата
член 24/08/2005 - 13/03/2008
Комисия по гражданското общество и медии
зам.-председател 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС