Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
  • Дата на раждане : 16/04/1954 Генерал Тошево, България
  • Професия: инженер;офицер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: plamen.manushev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Афганистан
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/01/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно почистване на отводнителните канали в землището на селата Старо Оряхово и Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.
Писмен отговор на 16/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно договори за медийно отразяване на дейността на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 30/01/2015.
16/01/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
Писмен отговор на 16/01/2015.
23/01/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно заявка за предоставяне на училищни автобуси за превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или обучение.
Писмен отговор на 23/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изразходвани ресурси по подготовка и провеждане на авиошоу на ВВС.
Писмен отговор на 17/02/2015.
27/03/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно необходимостта от изграждане на мултифункционална спортна площадка, адаптирана за деца със зрителни увреждания, чийто ползватели ще бъдат 153 незрящи ученици от СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" - гр. Варна.
Писмен отговор на 27/03/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС