Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
  • Дата на раждане : 25/09/1970 с. Пчелник, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: krasimira.anastasova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 06/11/2015
Комисия по културата и медиите
зам.-председател 26/02/2015 - 06/11/2015
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/12/2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път ІІІ-904 в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино в община Долни чифлик.
Писмен отговор на 05/12/2014.
16/01/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно почистване на отводнителните канали в землището на селата Старо Оряхово и Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.
Писмен отговор на 16/01/2015.
16/01/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно неспазено решение на Районен Съд - Варна от 21.10.2013 г. за възстановяване на учител на длъжността, заемана преди неправомерно уволнение.
Писмен отговор на 16/01/2015.
23/01/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно заявка за предоставяне на училищни автобуси за превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или обучение.
Писмен отговор на 23/01/2015.
27/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път III - 904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.
Писмен отговор на 27/03/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС