Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
 • Дата на раждане : 27/08/1984 София, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;немски;гръцки;
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
 • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: dimitar.delchev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 27/10/2014
  43-то Народно събрание
  временен парламентарен секретар 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Реформаторски блок"
  секретар на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Ливан
  зам.-председател 09/04/2015 - 28/07/2016
  Група за приятелство България - Ливан
  председател 28/07/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно неспазване на Закона за лова и дивеча и нарушаване на правото на стопанисване и ползване на дивеча в ловно-стопански район Пчелин от Ловно-рибарско дружество "Сокол", гр.Костенец.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  03/04/2015
  Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно концепция за наказателна политика.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно предприети действия за предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с дейностите в горските територии в общ. Копривщица.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно полицейски проверки и разследвания срещу г-н Георги Георгиев - кмет на общ. Ботевград.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно добив на полезни изкопаеми (строителни материали) в района на р. Тополница, общ. Копривщица.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в общ. Самоков.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно добив на полезни изкопаеми (строителни материали) в района на местността р. Петрешка, общ. Копривщица.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Закона за предотвратяване на корупцията.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно статистика за промяна на постоянен и настоящ адрес.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изискване за предварително разрешение на областните дирекции "Земеделие" при строителство в земеделски земи.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  26/06/2015
  Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката за интеграция на етническите малцинства в образователната система и резултатите от прилагането й.
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки, взети от Министерството на вътрешните работи срещу установените адресни регистрации в нарушение на закона.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно взети мерки за заличаване на незаконно извършени адресни регистрации.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно достъп до и ползване на "сините стаи" от правозащитните органи.
  Отговорено в зала на 06/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно концепция за развитие на специализираните институции за деца в конфликт със закона.
  Отговорено в зала на 20/11/2015.
  12/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно числеността на полицейските органи по дирекции и на администрацията в Министерството на вътрешните работи.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно политическа пропаганда чрез служители на изповеданията.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно промяна на съдебната карта в Софийска област.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавната политика за финансиране на неправителствените организации.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконното изсичане на гори и мерките, предприети от Министерството на земеделието и храните.
  Отговорено в зала на 18/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно резултати от работно посещение в Унгария.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно реализирана печалба от Държавните горски предприятия през 2015 г. и планове за инвестирането й през 2016 г.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно стартиране на строежа на Лот 3 от автомагистрала "Струма".
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно информация и процедура за получаване на българско гражданство от лица, родени в България.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инсталиране на пътни знаци за туристически обекти.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поставяне на забранителен знак на пътя.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно действия на органи на реда от РПУ - Елин Пелин.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно полицейски проверки и разследвания срещу господин Георги Цветанов Георгиев - бивш кмет на общ. Ботевград.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  30/10/2015
  19/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС