Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
  • Дата на раждане : 07/03/1974 Варна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.kovachev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Латвия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно казуса "Пристанище Варна" ЕАД.
Писмен отговор на 17/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ограничаването на разходите по персонал в държавната администрация.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно освобождаване на директора на Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна.
Писмен отговор на 03/04/2015.
26/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на строително-монтажни работи на пътен възел "Сливница", част от строителството на "СОП - Западна дъга".
Отговорено в зала на 26/06/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно унищожаване на гори в природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 04/12/2015.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчно и осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, т.нар. "данък уикенд".
Отговорено в зала на 15/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътен участък Варна - Златни пясъци.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/10/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС