Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
  • Дата на раждане : 12/05/1970 Плевен, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: klavdya.gancheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/11/2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно преустановяването на Проект "Подкрепа за достоен живот" по бюджетна линия BG051PO001-5.2.09 Алтернативи, Европейски социален фонд 2007-2013 година, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" до 31.12.2014 г и Проект "За по качествен живот" по схема за безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома" Бюджетна линия: BG051PO001- 5.1.04по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" до 19.02.2015 г / за Община Горна Оряховица/.
Писмен отговор на 28/11/2014.
16/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намаляване часовете на работа на летищната аеронавигационна служба на летище Горна Оряховица и подготовката на концесия на летището.
Писмен отговор на 16/01/2015.
23/01/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно изготвяне и внасяне на протокол в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за изготвяне на предложение по чл. 9 от Наредба № 12 от 11.11.2012 г. и дали последното е внесено за разглеждане в Специализирания експертен съвет по опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ).
Писмен отговор на 23/01/2015.
15/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критично състояние на републикански пътища в района на обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/05/2015.
12/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проведена обществена поръчка за стерилизация в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД.
Писмен отговор на 12/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно договор за наем между МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД и "СБАЛК - Велико Търново" ЕАД.
Писмен отговор на 12/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проведена обществена поръчка за доставка на храни за пациенти и персонал за нуждите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД.
Писмен отговор на 12/06/2015.
24/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ремонт на сградата на първото килийно училище в двора на църквата "Св. Георги", в гр. Горна Оряховица.
Писмен отговор на 24/07/2015.
08/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критично състояние на третокласния път от с. Горско ново село, община Златарица, до с. Джулюница, община Лясковец с дължина 8 км.
Писмен отговор на 08/07/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС