Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 16/06/1986 , България
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivan.p.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/10/2014
43-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно анализ на приватизационните процеси в България и предприемане на конкретни действия за защита на националните интереси.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
20/03/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно опазване и съхраняване на културно-историческите паметници в обл. Видин.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
08/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради.
Писмен отговор на 08/05/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно навременна обработка с препарати срещу вредни насекоми в населените места по поречието на р. Дунав.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
10/07/2015
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно обща политика и възможности за специална целева подкрепа за Северозападен регион чрез интегрирани териториални инвестиции.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на обходен път на гр. Димово.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
29/01/2016
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно равносметка на програмен период 2007 - 2013 г. и визия за програмен период 2014 - 2020 г. на оперативните програми на ЕС в Република България.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път на гр. Димово, обл. Видин.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Видин.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно нарушения от дружеството "Видахим" АД при продажбата на електроенергия.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно какви действия са предприети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към държавата.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
18/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС