Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
  • Дата на раждане : 10/11/1970 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.t.tanev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подновяване на пътната маркировка в участък от Републикански път II - 81.
Писмен отговор на 06/11/2015.
15/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно избор на външни оценители на проектни предложения за Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 15/01/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно включване на студентските общежития в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
12/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуална информация за въведените в експлоатация енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса и регистрираните животновъдни обекти.
Писмен отговор на 12/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно публичност на сделките с електрическа енергия, сключени между потребителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от КЕВР, в рамките на разполагаемостта.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
25/03/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно права, социални услуги и облекчения на хората с увреждания.
Писмен отговор на 15/04/2016.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно дейността на "Южен поток България" АД.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
Писмен отговор на 15/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
Писмен отговор на 22/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
Писмен отговор на 15/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
Писмен отговор на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно информация за деца с трайни увреждания.
Писмен отговор на 22/07/2016.
20/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
30/10/2015
19/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС