Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
  • Дата на раждане : 10/12/1965 София, България
  • Професия: предприемач;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по културата и медиите
председател 27/11/2014 - 09/12/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/02/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно справяне с бедствията и последствията от тях.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
20/03/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно унищожаване на природни и исторически дадености и обекти за туризъм.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно усвояване на средства от ЕС в нарушение на европейско законодателство.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно рекета от страна на НАП към дребните търговци.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инвестиции на пенсионните фондове.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
10/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
08/05/2015
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно стратегията за ново антикорупционно звено.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
29/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП, във връзка с възлагане на обществени поръчки, проектите по които са финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
12/06/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно санкции от ЕК, заради регионалните депа.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения на служебни задължения.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
15/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно комуникационна стратегия.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
24/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Годишна програма.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
12/06/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно усвояване на средства от ЕС в нарушение на европейско законодателство.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
19/06/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно ЗИД на Закона за радиото и телевизията.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно електронно управление.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно рекламна кампания.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно разполагане на допълнителни военни сили на САЩ на територията на Република България.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за справяне с корупционните практики.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подобряване на инфраструктурата, като мярка за противодействие на евентуални природни бедствия.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
10/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проверка в Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Варна.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
24/07/2015
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политика по опазване на паметници на културата с национално значение.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на комуникационен план на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно демографската политика и мерките за справяне с младежката безработица.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.
Писмен отговор на 13/01/2017.
06/11/2015
Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно политика по въвеждане на електронно правосъдие.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.
Писмен отговор на 13/01/2017.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в общ. Ивайловград.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
15/01/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика на насърчаване на малките и средните предприятия.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
15/01/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика по отношение преодоляването на икономическата изостаналост на отделни райони в Република България.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно образуването на картели в сектор "Горива".
Отговорено в зала на 22/01/2016.
09/10/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наказателна процедура на Европейската комисия срещу България, заради нарушаване на европейското екологично законодателство.
Отговорено в зала на 09/10/2015.
06/11/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за изграждане на газопровод Eastring.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
09/10/2015
Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно стратегия за подобряване на възможностите за охрана на българското въздушно пространство.
Отговорено в зала на 09/10/2015.
27/05/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно резултати от летен сезон 2015 г. и мерки за подобряване на туристическия сектор.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
29/01/2016
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политика на устойчиво развитие на читалищната мрежа в Република България.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
27/11/2015
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно политика по оптимизация на работното време.
Отговорено в зала на 27/11/2015.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно провалено участие на Република България на световно изложение за недвижими имоти "Експо Мюнхен 2015".
Отговорено в зала на 22/01/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
29/01/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно неблаговидно изпълнение на проект "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" и тенденцията към увеличаване на броя на несполучливи реставрационни проекти.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
06/11/2015
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика по гарантиране на енергийната независимост на Република България.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно подкрепа за създаване и развитие на иновативни предприятия.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавен дълг на Република България и прозрачността във фискалната и дълговата политика.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
29/01/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно критиките на Европейската сметна палата към Репулика България във връзка с лошо усвояване на европейски средства и неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
25/03/2016
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
26/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проблеми, свързани с подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
25/03/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно приватизационна политика.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
27/05/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно драстичен спад на туристическите нощувки през 2015 г.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансови проблеми на държавни културни институти.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
18/03/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно тежко финансово състояние на Националния дворец на културата.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно план на Министерството на финансите за изтегляне на нов държавен дълг.
Писмен отговор на 15/04/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно трайна тенденция на неудовлетвореност на работодателите от качеството на българското образование.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
01/07/2016
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавна политика на икономии.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно съмнения за допуснати нарушения в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно система за идентификация на пациентите.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно пропилени възможности за намиране на нови пазари и икономически партньори.
Писмен отговор на 01/07/2016.
27/05/2016
Питане към Николина Ангелкова, министър на туризма относно политика по поддържане и опазване на морските плажове в Република България.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно справяне с проблеми в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Отговорено в зала на 13/05/2016.
01/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно необходимост от проверка на финансовото състояние на Националния дворец на културата.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции в Република България.
Писмен отговор на 01/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми при кандидатстване за европейско финансиране.
Писмен отговор на 08/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно допуснати нарушения от страна на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" при предоставяне на държавни помощи.
Писмен отговор на 01/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно справяне с проблеми в Държавен фонд "Земеделие".
Писмен отговор на 08/07/2016.
01/07/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика за подпомагане на малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост.
Писмен отговор на 01/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допуснати еветуални нарушения на отдадения под наем морски плаж "Черноморец - изток", находящ се в общ. Созопол, обл. Бургас.
Писмен отговор на 08/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно негативни тенденции в българската икономика.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно политика по засилване на борбата срещу злоупотребата със средства и фондове на Европейския съюз.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно опасност от загуба на европейски средства.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на концесионни договори за добив на подземни богатства.
Писмен отговор на 02/09/2016.
13/01/2017
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции в Република България след Брекзит.
Писмен отговор на 13/01/2017.
02/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно негативни тенденции в българското образование.
Писмен отговор на 02/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на държавните служители в Република България.
Писмен отговор на 09/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно административно обслужване на гражданите и подобряване на работата на Министерството на външните работи.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно обществени поръчки, възложени от Медицински университет - София.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно политика за защита на правата на българските граждани в Обединеното кралство след Брекзит.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно опасност от иницииране на наказателна процедура на Европейската комисия срещу Република България заради нарушаване на европейското транспортно законодателство.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно образуване на километрични задръствания на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политика за преодоляване на кадровия проблем в образователната система.
Писмен отговор на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС