Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 13/08/1975 Шумен, България
  • Професия: юрист;историк;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: i.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Георги Близнашки, служебен министър-председател относно кадрова политика на Министерския съвет.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
20/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Шумен.
Писмен отговор на 20/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно компенсации на български компании, търпящи икономически загуби от ембаргото на ЕС срещу Руската федерация.
Писмен отговор на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерки срещу предстоящи масови уволнения в "Мадара" АД - гр. Шумен.
Писмен отговор на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнение на Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Писмен отговор на 27/02/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републиканската пътна мрежа в обл. Шумен.
Писмен отговор на 08/05/2015.
12/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при строителството на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 12/06/2015.
03/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кандидатстване на Агенция "Пътна инфраструктура" за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 03/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно административна реформа в Министерството на вътрешните работи .
Отговорено в зала на 03/07/2015.
26/06/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно състояние на материалната база във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към Националния Военен Университет "Васил Левски".
Отговорено в зала на 26/06/2015.
10/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
Писмен отговор на 10/07/2015.
09/10/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно дейност на Националния Военен Университет "Васил Левски".
Писмен отговор на 09/10/2015.
15/01/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно несъстоятелност на Топлофикация "Шумен".
Писмен отговор на 15/01/2016.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно инцидент на Терминал 1 на АЕРОГАРА "СОФИЯ".
Отговорено в зала на 18/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно дейността на Многопрофилна болница за активно лечение "Шумен" АД.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото осигуряване на част І на Целенасочена инвестиционна програма, в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
10/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно намерения на Министерството на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
18/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно текущо изпълнение на Оперативна програма "Развитие на селските райони 2014-2020".
Отговорено в зала на 18/03/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Никола Козлево за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Велики Преслав за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Нови Пазар за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Венец за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Смядово за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Върбица за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Шумен за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Каспичан за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Хитрино за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Каолиново за 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно окончателно приключване на ОП "Околна среда" 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно окончателно приключване на ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно окончателно приключване на ОП "Развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно окончателно приключване на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно битови условия при изпълнението на служебните задължения по охрана на външни граници на Република България на служители на МВР.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно обособяване на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича".
Отговорено в зала на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно дейността на участък "Полиция" - гр. Каспичан, Шуменска област.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.
Отговорено в зала на 11/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно готовност на бенефициентите по Оперативна програма "Околна среда " 2014-2020 - Приоритетна ос 1 - Води.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
11/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приложение на Оперативна програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 в сектор "Води".
Писмен отговор на 11/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно текущо изпълнение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 25/03/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обособяване на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича".
Отговорено в зала на 27/05/2016.
08/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приложение на Оперативна програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 в сектор "Води".
Писмен отговор на 08/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно дейност на съдилищата от шуменския съдебен окръг.
Писмен отговор на 01/04/2016.
20/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бенефициенти, кандидатстващи за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, в агломерации с под 2000 е.ж.
Писмен отговор на 13/05/2016.
22/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходи на общини по смисъла на чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси.
Писмен отговор на 22/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно преразпределение на средства по програмен период 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разходване на средства по програмен период 2007-2013 и 2014-2020 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно общините с нарушено водоснабдяване.
Писмен отговор на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разходи на общините по данни от последния годишен отчет за изпълнението на бюджетите на общините.
Писмен отговор на 27/05/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно общини във воден стрес.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дейност на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".
Отговорено в зала на 15/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции на общини по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции на общини по ОП "Околна среда" 2007 - 2013.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно наложени финансови корекции на общини по ОП "Развитие на селските райони" 2007 - 2013.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за противодействие срещу тероризма на територията на Република България.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно Акредитация на Управляващи органи на оперативни програми.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно Напредък по усвояване на средства по ОП 2014 - 2020.
Писмен отговор на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно закриване на изнесеното работно място на НОИ в гр. Нови пазар.
Писмен отговор на 24/06/2016.
09/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно затруднения на гражданите при издаване на лични документи.
Писмен отговор на 09/09/2016.
15/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно закриване на Професионална гимназия по машиностроене в гр. Шумен.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно дейност на СОУ "Никола Й. Вапцаров" с. Венец, обл. Шумен.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на въздуха в квартал "Дивдядово", гр. Шумен.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Извършени полети от Авиоотряд 28.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно полети на Авиоотряд 28 по поръчка на МВР.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови пазар.
Писмен отговор на 02/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Незаконосъобразна трансформация на имот частна държавна собственост в имот собственостна търговско дружество.
Писмен отговор на 30/09/2016.
28/10/2016
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
02/12/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изготвяне на план за недопускане на санкции от ЕК за Програмен период 2007 - 2013.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на ПМДР 2014 - 2020.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно актуална позиция на правителството на Република България и МВР относно присъединяването към Шенген.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разходване на средствата, предоставени от ЕС на България, за преодоляване на бежанската криза.
Писмен отговор на 21/10/2016.
13/01/2017
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно информация за пуснати след 11.11.2016г. до настоящия момент 3 обществени поръчки от МЗХ в оставка на ГЕРБ от второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МЗХ Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове".
Писмен отговор на 13/01/2017.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Каолиново за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Хитрино за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Каспичан за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Шумен за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Никола Козлево за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Велики Преслав за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Нови Пазар за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Венец за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Смядово за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Върбица за 2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в с. Хитрино.
Отговорено в зала на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС