Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
  • Дата на раждане : 07/11/1977 Разград, България
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aydoan.ali@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Нечленуващи в ПГ
член 11/01/2016 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 28/11/2014 - 20/01/2016
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
10/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
Писмен отговор на 10/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС