Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
 • Дата на раждане : 07/11/1977 Разград, България
 • Езици: английски;турски;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
 • Изборен район: 30-ШУМЕН;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: aydoan.ali@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Нечленуващи в ПГ
  член 11/01/2016 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 20/01/2016
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС