Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
  • Дата на раждане : 03/09/1963 Елхово, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: atanas.merdjanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "БСП лява България"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 10/05/2016
Група за приятелство България - Азербайджан
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи относно изграждане на допълнително защитно съоръжение - продължение на сега съществуващото, на българо-турската граница.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на защитно преградно съоръжение на българо-турската граница.
Писмен отговор на 08/05/2015.
12/06/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно набелязаните и предприети конкретни мерки на Министерството на вътрешните работи по отношение на битовата престъпност.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно контрола от служба "КОС" на МВР.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно разполагането на американска техника и военно въоръжение на територията на Република България.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
13/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на молбите за напускане в МВР.
Писмен отговор на 13/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно задържане на народния представител Волен Сидеров и прилагане на чл. 70 от Конституцията на Република България.
Писмен отговор на 13/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предприети действия от страна на Министерството на вътрешните работи .
Отговорено в зала на 27/11/2015.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проведеното в София заседание на Залцбургския форум.
Писмен отговор на 18/12/2015.
19/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно действаща програма за завръщане на българите от чужбина.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение на интеграционни програми за бежанците.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
15/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми в Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки на Министерството на вътрешните работи за преодоляване на битовата престъпност.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за противодействие срещу тероризма на територията на Република България.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждането на нови бежански центрове в Република България.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно върнати протоколи за преизчисляване на положения извънреден труд от служители на МВР.
Писмен отговор на 25/11/2016.
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждането на кризисен център за мигранти край село Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
17/07/2015
Порицание
Статус: Наложено