Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
  • Дата на раждане : 28/09/1958 Карнобат, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС;
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за превенция от болестта "син език" и методиката за компенсация на земеделските производители за покриване на загубите.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).
Отговорено в зала на 12/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г..
Отговорено в зала на 12/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно политиката на заплащане и осигуряване на земеделските производители през 2015 г.
Писмен отговор на 12/12/2014.
16/01/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно съставени актове по Закона за горите и Закона за лова.
Писмен отговор на 16/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно промените в Закона за данък добавена стойност от месец декември 2014 г., касаещи промяна в изискванията на чл. 118 от ЗДДС, публикувани в ДВ, бр. 107/2014 г.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно управление на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на министерството за тяхното развитие.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми при прилагането на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).
Отговорено в зала на 17/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
27/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на чл. 27 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи .
Писмен отговор на 27/02/2015.
29/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
13/03/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно разпределяне на бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. и 2015 г..
Писмен отговор на 13/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на акциза за горива на земеделските производители за 2014 г..
Писмен отговор на 13/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ползване на горива за сектор "Селско стопанство" за 2014 г..
Писмен отговор на 13/03/2015.
29/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
03/04/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно промените в Закона за данък добавена стойност.
Писмен отговор на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагането на Закона за подпомагане на земеделските производители, с приетите промени през 2015 г..
Писмен отговор на 08/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.
Писмен отговор на 03/07/2015.
29/05/2015
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
19/06/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
22/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 гна МС за изпълнение на Закона за държавния бюджет.
Писмен отговор на 22/05/2015.
17/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на контролните функции от Българската агенция по безопасност на храните за използването на разрешени препарати за растителна защита на територията на страната.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно получено квалификационно образование през 2014 г.
Писмен отговор на 10/07/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изплатен дивидент на държавата от държавните фирми и търговските дружества за 2014 г.
Писмен отговор на 26/06/2015.
31/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно оземляване на семейства със земя от Държавния поземлен фонд в с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград.
Писмен отговор на 31/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно обявени обществени поръчки от държавните горски предприятия за "Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на Годишен финансов отчет за 2015 година, съставен, съгласно международните стандарти за финансово отчитане".
Писмен отговор на 04/09/2015.
31/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на бюджета на Министерството на земеделието и храните за първите шест месеца на 2015 г..
Писмен отговор на 31/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно кризата в млечния сектор и комуникацията с Европейската комисия.
Писмен отговор на 31/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно правната възможност за избор на ректори във висшите училища.
Писмен отговор на 31/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно регистрирано заболяване от антракс по животните в обл. Варна.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно степента на готовност за одобряване на Програмата за морско дело и рибарство /2014 - 2020/.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно усвояването на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"(2007-2013).
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките, които предприема Министерството на регионалното развитие и благоустройството за преодоляване на свлачищните процеси в общ. Балчик.
Писмен отговор на 18/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно състоянието на сектор "Животновъдство" и мерките за неговата подкрепа.
Писмен отговор на 02/10/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предвижданите реформи в Селскостопанска академия.
Писмен отговор на 02/10/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно състоянието на хлебния и фуражен баланс в страната.
Писмен отговор на 02/10/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на акциз за горивата за 2015 г..
Писмен отговор на 02/10/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно доизграждане на канализационна мрежа в общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.
Писмен отговор на 06/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно загубата на средства по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и Програмата "Рибарство и аквакултури" (2007-2013 г.).
Отговорено в зала на 13/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на Държавната профилактична програма (ДПП) за 2015 г..
Писмен отговор на 13/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на плана за собствените приходи и трансфери по второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, вкл. и на централно управление на Министерството на земеделието и храните за деветмесечието на 2015 г..
Писмен отговор на 13/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно недофинансиране на дейности в структурите на Министерството на земеделието и храните за 2015 г..
Отговорено в зала на 13/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно структурни и финансови проблеми в Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
20/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно прилагането на наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.
Писмен отговор на 20/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно избор на сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
27/11/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно предоставяне на пакети с основни храни за 255 хиляди социално слаби семейства.
Отговорено в зала на 27/11/2015.
18/12/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно оценката на Министерството на здравеопазването за икономическите аспекти на предлагания данък "обществено здраве".
Отговорено в зала на 18/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно резултати от националното изследване на факторите на риска за здравето.
Писмен отговор на 04/12/2015.
27/11/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г..
Писмен отговор на 27/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на дейности по Закона за горите.
Писмен отговор на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на проекти за трупосъбирателни площадки по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).
Отговорено в зала на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно проект за нов правилник на фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на държавна помощ на земеделските производители.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
15/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приходи на държавата от концесиите по чл. 9 от Закона за лова и опазване на дивеча.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приходи от международен ловен туризъм.
Писмен отговор на 15/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републиканския път ІІІ 9701 "Добрич - Победа - Методиево - Подселенци - Сърнено".
Писмен отговор на 29/01/2016.
12/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подписан меморандум за сътрудничество и партньорство между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Институтът по океанология "проф. Фритьоф Нансен" към БАН.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
18/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) от Министерството на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
05/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нелегален внос на Препарати за растителна защита на територията на страната.
Писмен отговор на 05/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на изискванията на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Писмен отговор на 11/03/2016.
19/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на изискванията на чл. 40а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Писмен отговор на 19/02/2016.
18/03/2016
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно подготовка на общините за предприемане на действия по преодоляване на разпространението на зарази.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
01/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно разрешение за пускане на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите - имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно внос на месо.
Писмен отговор на 08/04/2016.
15/04/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитие на професионалното образование.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно процедури по обществени поръчки в Българска агенция по безопасност на храните през 2015 г.
Писмен отговор на 15/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно залесяването на горите в България.
Писмен отговор на 22/04/2016.
20/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагането за 2016 г на държавна помощ за възстановяване на акциза за горива на земеделските стопани.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно инвестиционната програма на държавните горски предприятия за 2016 г.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми пред кампанията 2016 г. за директни плащания на единица площ.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за овладяване на заболяването Заразен нодуларен дерматит.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно решение на ВАС № 3866, касаещо жалба на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители срещу измененията на Наредба № 11 от ПРСР (2007г. - 2013 г.).
Отговорено в зала на 20/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътен участък гр.Добрич - к.к. Албена, изграждане на мостово съоръжение.
Писмен отговор на 03/06/2016.
20/05/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изплатен дивидент на държавата от държавните предприятия и търговските дружества в системата на Министерство на земеделието и храните за 2015 г.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на плана за собствените приходи и трансферите по бюджетите на второстепенни разпределители на бюджетни кредити, вкл. централно управление на Министерство на земеделието и храните за 2015 г.
Писмен отговор на 20/05/2016.
10/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на хранителни пакети за бедни по оперативна програма.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно кризата в сектор "Мляко".
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на третокласен път, свързващ населените места Козлодуйци, Лясково, Камен, Тянево, Житница и Пчелник в община Добричка.
Писмен отговор на 24/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране на общините за пръскане против комари.
Писмен отговор на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно използването на отпадъчни продукти от хранително-вкусовата промишленост (бирена каша, оризови трици и др.) като суровина в биогазови инсталации.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми в сектор "Тютюн".
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно прилагане на Наредба Н18/13.12.2006 г.
Писмен отговор на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигурения финансов ресурс по Оперативна програма "Регионално развитие" за ремонт на църкви в страната.
Писмен отговор на 22/07/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" към МЗХ.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
15/07/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прекратяване договори за наем на пасища и ливади в изпълнение на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Писмен отговор на 15/07/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на МЗХ за изпълнение на Подмяркa 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).
Отговорено в зала на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предвиждани промени в схемите за обвързана подкрепа за земеделските производители.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
02/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно прилагането на еднодневните трудови договори в сектор "Земеделие" през 2015 г.
Писмен отговор на 02/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на държавните горски предприятия в системата на Министерството на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно приоритетни научни области за финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подкрепа от Министерството на образованието и науката за талантливи ученици, при участие в национални и международни състезания.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на Закона за тютюна и тютюнопроизводителите относно създаването на Регистър на тютюнопроизводители.
Писмен отговор на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване акциза за горива на земеделските стопани за 2015 г. и 2016 г.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно промените в обвързаната подкрепа в сектор "Животновъдство" през 2017 г.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно превенцията от горски пожари през 2016 г.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
11/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС