Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
  • Дата на раждане : 01/08/1968 с. Николаевка, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: r.riza@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
съпредседател на ПГ 11/01/2016 - 10/05/2016
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
зам.-председател на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по политиките за българите в чужбина
зам.-председател 04/03/2015 - 20/01/2016
Група за приятелство България - Албания
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно искане за обезщетение по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Писмен отговор на 08/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно забавяне на пускането в експлоатация на трансграничен път Добромир-Крушари.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
28/10/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото и кадровото състояние на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД.
Писмен отговор на 28/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС