Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
  • Дата на раждане : 25/02/1968 Болярово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
секретар на ПГ 27/10/2014 - 07/11/2014
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
зам.-председател на ПГ 07/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Малта
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 23/01/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно депозирани парични средства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и неговите поделения в Корпоративна търговска банка.
Писмен отговор на 08/05/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
04/11/2015
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС