Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
  • Дата на раждане : 17/05/1959 с. Батин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: atanas.atanassov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Украйна
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно състоянието на системата за видеонаблюдение, собственост на СДВР.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
13/05/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначаване на ръководен служител в Държавна агенция "Разузнаване".
Отговорено в зала на 13/05/2016.
15/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно освобождаване от длъжност на ръководни служители от МВР.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно решение на Министерския съвет за одобряване на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г.в рамките на механизма за сътрудничество и оценка.
Писмен отговор на 15/04/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно паведение на служителите на СДВР при охраната на масово мероприятие-протест пред сградата на НС на 26.04.2016 г. при гласуването на Изборния кодекс.
Писмен отговор на 20/05/2016.
24/06/2016
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за изпълнението на Споразумение за създаване на специализирано междуведомствено звено за разследване на корупцията и неговото функциониране.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
01/07/2016
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кадровата политика на Министерство на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 01/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначението на председател на Държавна агенция "Технически операции".
Писмен отговор на 22/07/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предаване от страна на МВР на турски граждани на Република Турция.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно искане на политическо убежище от чужди граждани в Република България.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно спазване на законовите разпоредби при освобождаване от длъжност на лица от Специалната куриерска служба през 1999 г.
Писмен отговор на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС