Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
  • Дата на раждане : 14/03/1955 Долни Чифлик, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valeri.simeonov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Патриотичен фронт"
председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по енергетика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Унгария
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчна проверка, последваща ревизия на "КТБ" АД и установените резултати.
Писмен отговор на 25/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно резултатите от 18 проверки и 3 ревизии, извършени на КТБ АД 2010 - 2015 г.
Писмен отговор на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събрани приходи от акциз от специализирани малки обекти за дестилиране (селски казани).
Писмен отговор на 15/04/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предмет на Договора за международната разследваща компания за КТБ АД, международния й опит, наличието на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС