Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 19/10/1955 с. Ковачите, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: ivan.s.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 27/10/2014 - 26/11/2014
Парламентарна група "АБВ"
секретар на ПГ 26/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/03/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно действия за ускорено осигуряване на материална база за целодневно обучение на деца в предучилищна възраст.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
03/04/2015
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно приоритетите в правителствената политика за Югоизточен регион за развитие, в частност в Сливенска област, за положителни изменения в секторите на заетост, жизнен стандарт, демографско развитие, с ориентация към най-засегнатите слоеве в обществото.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на комплекс от действия по довършване, изграждането и пускането в действие на "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно спазване условията за безопасност във "Военен завод-Сливен" и гаранции за живота и здравето на хората в околните населени места.
Писмен отговор на 08/05/2015.
26/06/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно предприетите от Вас действия по установени нарушения в бюджетните разходи на Фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката, установени при извършената проверка от звено "Вътрешен одит" на министерството.
Писмен отговор на 26/06/2015.
25/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемането на неотложни действия за възстановяване движението по пътя Сливен-Ичера.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
06/11/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно предприемане на неотложни мерки за установяване причините и предотвратяване случаите на заболявания от хепатит С на малки деца от предучилищните заведения на гр. Твърдица - Сливенска област.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно процедура по издаване на разрешение по извършване на развъдна дейност от Българска пчеларска развъдна асоциация.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно осигуряване на независима международна експертиза за последиците при и след военни учения на полигон "Ново село".
Отговорено в зала на 04/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предприети действия по инцидент с участие на отговорни длъжностни лица от ДАНС и ОДП - Сливен.
Писмен отговор на 18/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно предприемане неотложни действия по съхраняването и експлоатацията на имот - публична държавна собственост, предназначен за образователни нужди.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно включване на гара Кермен в разписанието на бърз влак №8610 и №8613 по направление "София-Бургас-София".
Писмен отговор на 15/01/2016.
12/02/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно възможности за запазване структурата на органите на съдебната власт в община Котел - Сливенска област.
Писмен отговор на 12/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сливен към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 11/03/2016.
08/04/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно провеждането на неотложни реставрационни и консервационни дейности по съхраняването на архитектурното и културното наследство в с. Жеравна.
Отговорено в зала на 08/04/2016.
20/05/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно възможности за осигуряване финансова подкрепа на регистрираните спортни клубове в кварталите и малките населени места чрез залагане на подобаващи критерии в Наредба №1 за финансово подпомагане на спортни дейности.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
24/06/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно условията, при които български гражданин излежава присъдата си в затвор в Атина, Гърция.
Писмен отговор на 24/06/2016.
08/07/2016
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно процеса на приватизация и следприватизационен контрол.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на неотложни действия за доизграждане на "Пречиствателно станция за питейни води - Сливен".
Отговорено в зала на 02/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне информация за броя и вида на обхванатите нуждаещи се граждани от социалното подпомагане в областите Сливен, Пазарджик, Монтана, Видин, Ямбол и Силистра, както и за размера на годишното възнаграждение за 2015 г. на директорите на регионалните и на общинските служби за социално подпомагане в посочените области.
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/12/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно забавени тръжни процедури от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно ролята на социалното министерство, проблемите в провежданата държавна политика за деца и необходимостта от неотложни мерки за преодоляването им.
Отговорено в зала на 16/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
18/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС