Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
  • Дата на раждане : 10/08/1968 с. Сокол, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: Nevin.Hasan@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството и рехабилитацията на пътя Зафирово-Главиница-Окорш и пътя Руйно-Яребица-Правда.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
11/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерките, които Министерството на околната среда и водите ще предприеме за защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на наводнение на с. Долец, общ. Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, общ. Дулово.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Дулово за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ситово за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Главиница за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и рехабилитация на републикански пътища.
Писмен отговор на 02/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС