Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
  • Дата на раждане : 09/06/1969 Горна Оряховица, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/11/2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно предоставянето на социалната услуга личен асистент през 2015 г.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
13/03/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно вероятни злоупотреби с европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Велинград.
Отговорено в зала на 13/03/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
11/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС