Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
  • Дата на раждане : 14/03/1972 Русе, България
  • Професия: инженер;юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Патриотичен фронт"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/12/2014
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно проблемите на хората с увреждания, свързан с поддръжката, ремонта, сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
06/02/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно липсата на регресна отговорност за осъдителните решения срещу Република България, постановени от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург и Съда на Европейските общости (СЕО) Люксембург.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проекти, свързани с жп инфраструктура по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г..
Писмен отговор на 27/02/2015.
27/03/2015
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на декларираната политика за икономии в държавните енергийни дружества.
Писмен отговор на 27/03/2015.
08/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно приватизационни ангажименти на ЧЕЗ по приватизацията на ТЕЦ Варна.
Писмен отговор на 08/05/2015.
10/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно оказване на съдействие от страна на Министерството на икономиката за българския бизнес, при участието му в Плана Юнкер 315 и реализирането на последния в България.
Писмен отговор на 10/07/2015.
24/07/2015
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно сериозно закъснение на подготовката и потенциални рискове при преминаване към пълна либерализация на енергийния пазар в България.
Писмен отговор на 24/07/2015.
27/11/2015
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global.
Отговорено в зала на 27/11/2015.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно масовите случаи на нападения по подвижен железопътен състав.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
27/05/2016
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на обекти от пътната инфраструктура в Северна България.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сигнал на родители на ученици от VIII "Б" клас в СОУИЧЕ "Св. Климент Охридски", гр. Благоевград по отношение на план - приема за учебната 2016/2017 г. в общ. Благоевград.
Писмен отговор на 18/03/2016.
15/04/2016
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разлика в инфраструктурното развитие на регионите.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рисковото състояние на мостово съоръжение "Дъговият мост" над долината на р. Русенски лом, край гр. Русе.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
15/07/2016
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
25/11/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно системни замърсявания на въздуха в град Русе.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възможности за спешно компенсиране от бюджета на извършени разходи на НЕК по изграждане на части от обекта "Цанков камък", представляващи публична държавна собственост.
Писмен отговор на 07/10/2016.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и енергийна ефективност на общинско ниво, във връзка с влизане в сила на Парижкото споразумение за климата.
Писмен отговор на 13/01/2017.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно контрола за спазването на законовите разпоредби от страна на органите на МВР на забраната за носене на облекло, покриващо или скриващо лицето на публични места.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
30/09/2016
Забележка
Статус: Наложено