Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
  • Дата на раждане : 01/01/1956 Монтана, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС;
  • E-mail: vasil.antonov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 16/01/2015.
23/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на моста над р. Искър, преди с. Чомаковци, Път ІІІ-306, Червен бряг - Чомаковци - Кнежа.
Писмен отговор на 30/01/2015.
13/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно переспективи за успешното завършване на проекта за строеж на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 13/02/2015.
12/06/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно участие на деца в сцени, пресъздаващи насилие и използване на оръжие.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно обжалване пред Министерството на земеделието и храните на Заповед № РД - 314/07.11.2014 г. за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.
Писмен отговор на 12/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно промяна в трасето на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 17/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно конкретни действия, които ще бъдат предприети, с цел прекратяване на порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
06/11/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно неразплатени средства по Договор за осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана № 8177/01.07.2010 г. между Военномедицинска академия София и Плевен секюрити груп ООД / със сегашно име "Петромакс секюрити груп" ООД - гр. Плевен/.
Писмен отговор на 06/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно конкретни действия, които ще бъдат приоритети, с цел осигуряване енергийната сигурност на България.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща община Левски, област Плевен.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
11/03/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наличие на потенциална опасност от наводнения, поради лошото състояние на язовирите в област Плевен.
Отговорено в зала на 11/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно бъдещето на 5-ти и 6-ти блокове на АЕЦ "Козлодуй" и перспективите пред атомната ни енергетика, включително и изграждане на нови мощности.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
08/04/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно предприемане на ефективни мерки от страна на Министерството на културата, за съхраняване на културното наследство и литературните ценности, и създаване на гаранции за носителите на авторските им права.
Отговорено в зала на 08/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 25/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преобразуването на жп гара Горни Дъбник от гара в спирка.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
10/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
08/04/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно обявяване на конкурс за директор на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен.
Отговорено в зала на 08/04/2016.
15/04/2016
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно конкретни действия срещу порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно договор за мостови заем в размер на 535 млн. евро.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Гулянци, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно перспективи за възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
01/07/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно общата стойност на реално влезлите в България средства по европейски проекти, програми и друго финансиране от европейския бюджет, за периода 01.01.2007 - 31.12.2015 г. и съотношението в разпределението им между Северна и Южна България.
Отговорено в зала на 01/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно бъдещето на проекта АЕЦ "Белене" след решението на Арбитражния съд.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обща стойност на изградените основна строителна площадка и спомагателни бази и съоръжения на територията на Площадката АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 02/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно участие на български шахматисти в 42-та Олимпиада по шах в Баку.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
28/10/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно съдбата на неизползваните имот на бившата Школа за запасни офицери "Христо Ботев" - гр. Плевен.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно подадени заявления от общини до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да сключи споразумение за интеграция и броя на сключените споразумения.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно преодоляване на разликата в усвояването на средства по европейски проекти, програми и друго финансиране от европейския бюджет между общините в Северна и Южна България.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС