Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
  • Дата на раждане : 16/01/1982 Видин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: phillip.popov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "БСП лява България"
секретар на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
член 27/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Молдова
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
17/02/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект за воден цикъл на гр. Видин.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
29/05/2015
Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
10/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно "Видахим" АД.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно унищожаване на горски масиви в общ. Белоградчик.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
26/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на мост в общ. Белоградчик, с. Салаш.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
02/10/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно "МБАЛ - ПОПОВО" ЕООД.
Писмен отговор на 02/10/2015.
25/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на земеделските стопани в с. Садина, общ. Попово.
Писмен отговор на 25/09/2015.
27/11/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно безработица във Видинска област.
Писмен отговор на 27/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Димово - обл. Видин, за периода от 2014 г. до м. юни 2015 г..
Писмен отговор на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ново село - обл. Видин, за периода от 2014 г. до м. юни на 2015 г..
Писмен отговор на 04/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането, рехабилитацията и модернизирането на третокласна пътна мрежа във Видинска област.
Писмен отговор на 11/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на пътната мрежа във Видинска област, във връзка с предстоящия зимен сезон.
Писмен отговор на 11/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Кула - обл. Видин, за периода от 2014 г до м. юни на 2015 г..
Писмен отговор на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Видин за периода от 2014 г. до м. юни на 2015 г..
Писмен отговор на 04/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно засилено полицейско присъствие в гр. Брегово на местните избори 2015 г.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път Димово -Ружинци.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
11/12/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно дом за стари хора в гр. Кула.
Отговорено в зала на 11/12/2015.
29/01/2016
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначаване на началник на полицейски участък в гр. Брегово.
Писмен отговор на 29/01/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на път Видин - Брегово.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
19/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отказ от строителство на скоростна ж.п. линия Видин - Медковец.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
10/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
19/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно летище Видин.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прехвърляне на собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство "Г. М. Димитров".
Отговорено в зала на 24/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неправомерни действия на служители на министерството в гр. Димово.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно установяване на противокоституционност на Решение на 43-то Народно събрание от 12.05.2016 г. за произвеждане на национален референдум.
Писмен отговор на 03/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на път Видин - Брегово.
Писмен отговор на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изграждане на зеленчукова борса в община Видин.
Писмен отговор на 22/07/2016.
07/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно обявяване на конкурс за директор на Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Видин.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на бежански център в общ. Видин.
Писмен отговор на 21/10/2016.
13/01/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на път Видин - Брегово.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
05/02/2016
Отнемане на думата
Статус: Наложено
27/10/2016
Отстраняване от заседание
Статус: Наложено