Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
  • Дата на раждане : 24/07/1963 Раковски, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.tarnovaliyski@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/10/2014
43-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "БСП лява България"
секретар на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 10/12/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Питане към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно политиката по приходите в държавния бюджет към 30 септември 2014 г. и очаквано изпълнение към 31 декември 2014 г.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно незаконосъобразно съгласуване на проектна документация за Небет тепе на 1 август 2014 г.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
16/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран проект за водите на гр. Пловдив - фаза 1, по Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 16/01/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно системата на ТЕЛК в България.
Писмен отговор на 17/02/2015.
13/03/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 13/03/2015.
06/03/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещето на "Летище Пловдив" ЕАД.
Писмен отговор на 06/03/2015.
22/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 гна МС за изпълнение на Закона за държавния бюджет.
Писмен отговор на 22/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно процедура за преобразуване от държавни в общински на четири професионални гимназии в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
19/06/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран воден проект на гр. Пловдив.
Писмен отговор на 19/06/2015.
10/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран воден проект на гр. Пловдив.
Писмен отговор на 10/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно процедура за преобразуване на четири професионални гимназии в Пловдив от държавни в общински.
Писмен отговор на 24/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно уволнения и назначения в предприятие "Воднооелектрически централи" към НЕК ЕАД по политически причини.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнение на приходната част на Държавния бюджет.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ефект върху приходите от дейността на НАП по фискален контрол през 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно очаквано изпълнение на приходната част на Държавния бюджет за 2015 г..
Писмен отговор на 18/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно моста на р. Марица, по бул. "Васил Априлов", в гр. Пловдив.
Писмен отговор на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно многофункционална спортна зала "Спортен комплекс - покрит колодрум "Цар Симеон" - Пловдив.
Писмен отговор на 25/09/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отпускане на заем на общ. Сопот за покриване на финансови корекции по ОП на ЕС.
Писмен отговор на 06/11/2015.
18/12/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно масови оставки в ТЕЛК на Многопрофилна болница за активно лечение "Пловдив" АД.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
20/11/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно осигуряване на финансиране за подготовката на Българския параолимпийски отбор.
Отговорено в зала на 20/11/2015.
18/12/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно оценката на Министерството на здравеопазването за икономическите аспекти на предлагания данък "обществено здраве".
Отговорено в зала на 18/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Летище Пловдив.
Писмен отговор на 11/12/2015.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран по ОП "Регионално развитие".
Отговорено в зала на 25/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно идеен проект за железопътен възел Пловдив (трасе гара Пловдив - гара Филипово).
Отговорено в зала на 15/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно събаряне на стогодишна сграда на улица Одрин № 8, в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 08/04/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно числеността на служителите на бюджетна издръжка.
Писмен отговор на 24/06/2016.
01/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно резултатите от проведените матури за VII клас.
Отговорено в зала на 01/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дейността на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно прилагане на Наредба Н18/13.12.2006 г.
Писмен отговор на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможности за превръщането на Дома на културата на железничарите "Гео Милев" - Пловдив, в културно средище.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целевата субсидия на общ. Пловдив за успешно осъществяване на инициативата "Европейска столица на културата" през 2019 г.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
29/10/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС