Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
  • Дата на раждане : 28/09/1969 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;португалски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: polina.karastoyanova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Патриотичен фронт"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 21/01/2016
Нечленуващи в ПГ
член 09/06/2016 - 26/01/2017
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 28/11/2014 - 09/06/2016
Комисия по културата и медиите
председател 12/12/2014 - 09/06/2016
Група за приятелство България - Белгия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключване на Рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване", чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС