Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
 • Дата на раждане : 28/09/1969 Пловдив, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;португалски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: polina.karastoyanova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Патриотичен фронт"
  зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 21/01/2016
  Нечленуващи в ПГ
  член 09/06/2016 - 26/01/2017
  Комисия по икономическа политика и туризъм
  зам.-председател 28/11/2014 - 09/06/2016
  Комисия по културата и медиите
  председател 12/12/2014 - 09/06/2016
  Група за приятелство България - Белгия
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/01/2017
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключване на Рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване", чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС