Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
 • Дата на раждане : 08/05/1980 Симитли, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: svetoslav.belemezov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "АБВ"
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Холандия
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/01/2015
  Питане към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага, в мандата на министъра на вътрешните работи г-н Йовчев.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно наличието на подзаконов нормативен регламент, уреждащ условията и реда за организиране на охраната при транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначаване и командироване на служители по границата с Република Турция.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възстановяването на 24-часовия режим на работа в Главна дирекция "Гранична полиция" на Гранично полицейско управление - Малко Търново.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно общата политика на Министерството на вътрешните работи по глава "Сигурност и обществен ред" на правителствената програма 2014-2018.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реда за осъществяване на задържане, оборудване на помещения за задържани лица и реда в тях.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обезпеченост със служебни униформи за близо 30 000 служители на МВР.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  26/05/2015
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството по отношение кризисната ситуация със свлачищата в България.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно цели, послания и анализ на работното посещение на министъра на икономиката в Москва, Русия.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно преки чуждестранни инвестиции в България.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ефективно разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обезпечаване с индивидуални средства за защита на населението при бедствия.
  Отговорено в зала на 31/07/2015.
  31/07/2015
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно стратегия на правителството за решаване и превенция по недопускане на конфликти и напрежение в райони като с. Катуница, с. Гърмен и кв. Орландовци - София.
  Отговорено в зала на 31/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нивото на развитие на сектор транспорт в Югозападен район.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно нивото на развитие в сектор туризъм в югозападен район.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическа стратегия за развитие на Югозападния район в Република България.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно инвестиции за опазване и подобряване на околната среда в Югозападен район.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно двустранни външно-икономически отношения с Гърция.
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Югозападен район - перспективи относно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно нивото на развитие на енергийната инфраструктура в Югозападен район.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно достъп до оперативни праграми в Югозападен район.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно закриване на групите "Спасителна дейност" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно способността на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България да бъдат ефективен партньор в НАТО и региона.
  Отговорено в зала на 18/09/2015.
  25/09/2015
  Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно стратегия за нормализиране цените на горивата и тяхното отражение върху българската икономика.
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно анализ на пътно-транспортната обстановка и завишения брой на пътно-транспортните произшествия.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за обезопасяване на боеприпаси.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно функции по ежедневно изпълнение на задължения, в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на държавните служители, за които е създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР по изпълнение на Параграф 49 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение и спазване на новите мерки относно спиране на ППС, в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно миграционната криза.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно миграционна криза и потенциална нова заплаха с бежанци от Македония.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно сродносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г..
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за приключване на дейностите по изграждане на стационарната част на комуникационната и информационната системи на Българската армия.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за нуждите на служба "Военна информация".
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно оценка на миграционна криза.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно процедура по диференциране на длъжности в МВР, в контекста на създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР към държавните служители от МВР, по изпълнение на § 59 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г..
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за изплащане на възнаграждения и обезщетения на военнослужещите.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно информиране на държавните служители на МВР, в контекста на създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР към държавните служители от МВР, по изпълнение на § 49 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г..
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно превенция и противодействие на автокражби в България.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно структуриране на звената от "Пътна полиция", в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно наличие от младши изпълнителски длъжности "младши автоконтрольор", в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно Програма за структурни и функционални реформи в Министерството на отбраната през 2015 г..
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно подобряване връзката между образованието и бизнеса.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно развитието на селския туризъм в България.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно участие на България в международен трафик на хора.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължителна многовалентна ваксина "Тетраксим".
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от полагане на пътна настилка след приключване на ремонтни дейности от изграждането на канализация във вилната зона на гр. Шумен.
  Писмен отговор на 25/09/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно резултати и перспективи от проведения в Шанхай инвестиционен форум.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  18/12/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно анализ и оценка на риска за пренасочване на бежанския поток от Република Македония към Република България.
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност, материална и функционална компетентност на териториалните звена към дирекция "Жандармерия" на Главна дирекция "Национална полиция".
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на държавните служители от МВР, възползвали се от правото на пенсиониране, без прекъсване на служебните правоотношения.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност и компетентност на териториалните сектори "Борба с организираната престъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  22/01/2016
  Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно визия на политическото ръководство на МО, и военното ръководство на БА за развитието на видовете въоръжени сили до 2020г.
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предпазни политики и осигуряване на полицейските органи в специализираните домове за временно настаняване на чужденци и разпределителните центрове в страната с индивидуални предпазни и защитни средства.
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно сътрудничество на МВР с легитимните синдикални организации.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно промяна числеността на състава в СДВР.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извънреден труд полаган от служители на МВР.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  29/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно контрол върху автоморгите.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно създаване и развитие на зоополиция в България.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно анализ и необходимост от предприемането на нови мерки за справяне с битовата престъпност.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно регулацията на медицински и здравен туризъм в България.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  19/02/2016
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Национална стратегия за изготвяне на превантивни мерки по недопускане на етнически конфликти.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  12/02/2016
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно визия и стратегия за реформа в Министерството на вътрешните работи.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно развитието на доболничната помощ.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  12/02/2016
  Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност и противодействие на хвърлянето на камъни по подвижните влакови състави и принудителни спирания, с цел посегателства над ж.п. товари за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност и противодействие на престъпните посегателства, извършени на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015 г.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно противодействие на икономическата престъпност на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност от осигурено видеонаблюдение в районите на пътническите и гранични железопътни гари в Република България.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно провеждане на обучения и специализирана подготовка на служителите в МВР.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно зачестили противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в район Връбница.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно конкурси и процедури по назначаване на служители в МВР.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кариерно развитие в МВР.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно убийство на територията на посолството на Палестинската автономия в София.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно оценка на очакваната бежанска вълна.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно натрупан и неизползван регламентиран годишен отпуск на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 (полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението) от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно приемственост и текучество на ръководно ниво в Министерството на вътрешните работи и последваща ефективност в противодействието и превенцията на конвенционалната престъпност.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно превенция и противодействие на конвенционалната престъпност в Министерството на вътрешните работи.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно финансово обезпечение на приоритети и организация в МВР, провеждане на обучения и специализирана подготовка на служителите в МВР.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неокомплектоване на състава в МВР по дирекции.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кариерно развитие и интегритет на ръководните служители в Министерството на вътрешните работи.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой напуснали служители.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ниво на професионален стрес в системата на Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 18/03/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно инсталирането на измервателна апаратура за отчитане на отнети води, плащането на такси за замърсяване и налагане изискването за заустване на отпадъчни води.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно недокомплект на състава в СОБТ.
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно материална обезпеченост на СОБТ.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разпределение на досъдебни производства.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  13/05/2016
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно визия за осигуряване на киберсигурността в Република България.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възстановяването на специализираното звено "Транспортна полиция" в МВР, с оглед недопускането на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт, съобразно стандартите на държавите - членки на ЕС.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно необходимост от специализирана подготовка на разследващите органи в МВР по отношение на разследване на престъпления, извършени от непълнолетни лица.
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно трафик на хора.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разкриваемост на престъпления.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Обществен съвет към МВР.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми на служителите на длъжности младши разследващ полицай, разследващ полицай и старши разследващ полицай в отдел "Разследване" към ОДМВР в страната.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно пълноценно възстановяване на служителите на МВР.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно натовареност на разследващите полицаи в ОДМВР Бургас.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност на разследващите полицаи в ОДМВР - Бургас.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно влияние на текучеството при личния състав на ОДМВР - Бургас върху работния процес.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно работна среда на разследващите полицаи в ОДМВР - Бургас.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесия на Летище София.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ежедневно ангажиране на държавните служители с полицейски правомощия в МВР с така наречените нетипични дейности за изпълнение.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно нормативен регламент при провеждане на ежедневни специализирани полицейски операции от структурите на МВР.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно персонифициране и въвеждане коефициент на управляемост в основните и териториални структури в МВР.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обединяване на общо полицейски (оперативни и охранителни) длъжности, с ресор по направление на двете дейности.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономически взаимоотношения с Русия.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономически взаимоотношения с Гърция.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Национален план за противодействие на тероризма.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно заемане на материално-отчетнически длъжности в системата на МВР.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно пенсиониране на учители преди влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигураване на униформи на служителите на МВР.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ниво на организирана престъпност на територията на област Бургас.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно оценка и ефективност на структурите на МВР, в резултат на извършена реформа със закриване на звена за оперативно дежурство в МВР.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ред за осъществяване на задържане и гарантиране правата на задържаните в структури, в които липсват звена за оперативно дежурство.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми пред ефективност на Дирекция "НС 112".
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигуреност и състояние на средствата за защита при ежедневното изпълнение на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред от полицейските органи в МВР.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно определяне размера на сумите, вещевото имущество и снаражение на служителите в МВР за 2016 г.
  Писмен отговор на 09/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно стратегия за развитие на ДКК.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно програма за по-добро регулиране.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно доклад от одит на Сметната палата за принос на програма "Хоризонт 2020" за стратегическите цели пред България в областта на науката.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно доклад от одит на Сметната палата за принос на програма "Хоризонт 2020" за стратегическите цели пред България в областта на иновациите.
  Писмен отговор на 09/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно подобряване на бизнес средата в сектор "Туризъм".
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно План за изпълнение на допълнителни мерки за действие при засилен миграционен натиск върху територията на Република България.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно качеството на националния туристически продукт.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно публично-частно партньорство в туризма.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извършването на съвместни действия между МВР и НАП по Черноморското крайбрежие.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно специализирани видове туризъм.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно административна подкрепа за навлизане на външни пазари.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно подобряване позициите на България в световния туристически пазар.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за ограничаване на битовата престъпност чрез изграждане на видеонаблюдение.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно иновативни производства и продукти в сферата на мобилността.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно насърчаване на дигитална икономика.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно противодействие на конвенционалната престъпност против личността и способността на гражданите.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Национална програма за развитие:България 2020.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика в подкрепана малките и средни предприятия.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно телефонни измами.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Програма за промоционални инициативи и мероприятия.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно условия за иновации.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кадрово обезпечаване на дейностите в структурите на МВР.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно конкурсно начало за издигане в кариерата и периодични атестации.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разследване на трафик на хора.
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно полицейска акция и разпит на свидетели в с. Тракиец, общ. Хасково, обл. Хасково, проведена в периода 19-27 септември 2016 г.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно утвърдени правила в МВР при оказване на съдействие и съпровождане на психично болни лица, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ.
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигуреност на нарядите по контрол на пътното движение в МВР с технически средства за проверка употребата на упойващи вещества от водачите на МПС.
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно утвърдени правила в МВР при обработване и ползване на данни от автоматизираните информационни фондове в МВР, по време на извършване на полицейски проверки на лица.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС