Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
  • Дата на раждане : 25/02/1972 Лом, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anna.aleksandrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
член 27/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно Европейски Политехнически Университет, специалност "Психология".
Писмен отговор на 15/01/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
19/11/2015
02/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-258
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС