Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 • Дата на раждане : 25/02/1972 Лом, България
 • Професия: юрист;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: anna.aleksandrova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 12/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/01/2016
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно Европейски Политехнически Университет, специалност "Психология".
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  19/11/2015
  02/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-258
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС