Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
  • Дата на раждане : 14/01/1960 с. Куртово Конаре, България
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Турция
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
24/07/2015
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приложението на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Писмен отговор на 24/07/2015.
26/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неспазване на разпоредбите на чл. 153, ал. 3, т. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи в РУ на МВР - гр. Стамболийски, обл. Пловдивска.
Писмен отговор на 26/02/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продължаващо неизпълнение на разпорежданията на Закона за МВР в Областна дирекция на МВР Пловдив, и по-точно на чл. 203, ал. 1, т. 3.
Писмен отговор на 01/07/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно необяснимо забавяне при вземане на решение за установено тежко нарушение на служебната дисциплина, съгласно чл. 203, ал. 1, т. 4, предложение първо от ЗМВР, извършено от служители на РПУ - гр. Стамболийски, обл. Пловдивска.
Писмен отговор на 21/10/2016.
16/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възлагане и извършване на проверка от министъра на вътрешните работи, в качеството му на работодател относно истинността на диагнозите за временна нетрудоспособност на служители на МВР, наказани за извършено от тях тежко нарушение на служебната дисциплина.
Писмен отговор на 16/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
18/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС