Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
  • Дата на раждане : 29/07/1963 Самоков, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;словашки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: irena.kotseva@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 27/04/2016
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/02/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно летище Божурище - паметник от национално значение.
Писмен отговор на 27/02/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверка за кадровата и финансова политика "ВиК" ЕООД - София.
Писмен отговор на 26/05/2015.
17/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка за законосъобразност при разходването на средства, предоставени на общ. Златица за финансиране на проект "Разширение на училище кв. 72, гр. Златица".
Писмен отговор на 17/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС