Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
  • Дата на раждане : 07/08/1960 Бургас, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
22/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
Писмен отговор на 22/05/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
04/11/2015
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС