Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
 • Дата на раждане : 28/05/1983 София, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: hristo.gadzhev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 14/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно договори за медийно отразяване на дейността на Министерството на отбраната.
  Писмен отговор на 30/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изразходвани ресурси по подготовка и провеждане на авиошоу на ВВС.
  Писмен отговор на 17/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно зачестили прекъсвания на електрозахранването в район Люлин, Столична община.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политиката на Министерството на икономиката за насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на малките и средните предприятия.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно бъдещото развитие на Силите за специални операции.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната за развитие на военно-почивната социална дейност.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изразходвани средства за участието на Република България в мироопазващи и мироналагащи операции зад граница в рамките на НАТО в периода 2004-2014 г.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнение на капиталовите разходи на Министерство на отбраната за първото полугодие на 2015 г..
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно реализирани приходи на Министерство на отбраната за първото полугодие на 2015 г..
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно спазване на процедурата за провеждане на конкурс при назначаването на висши държавни служители.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  26/02/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно доставка на бронирана високопроходима автомобилна техника за нуждите на служба "Военна полиция".
  Отговорено в зала на 26/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнение на капиталовата програма на МО за 2015 г.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно реализирани проекти, трансфер на технологии и икономически ползи при реализацията на офсетни програми.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС