Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
  • Дата на раждане : 24/07/1962 Велико Търново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: evgeni.stoev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 03/12/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Черна гора
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Румъния
председател 23/09/2015 - 11/02/2016
Група за приятелство България - Литва
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/05/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно контролирано изпускане на язовирите.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно проверка на обстоятелствата и условията свързани със съхранение на боеприпасите в с. Иганово, обл. Пловдив.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно бъдещето на Еврозоната и стабилността на европейската валута, във връзка с дълговата криза и политика в Гърция.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно увеличаването на събираемостта на приходните администрации - НАП и Агенция "Митници" за първото тримесечие на 2015 г., спрямо същия период на миналата година.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно реализиране на програмите и мерките за заетост през 2015 г.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно развитието на водната стратегия и реформа на сектор ВиК в Република България.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно цялостната кадрова политика на МВР във връзка с битовата престъпност в малките населени места.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно баланса по години между изплатените вноски за членството ни в Европейския съюз и получените средства по еврофондовете за периода 2007 г.-2014 г.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изградената допинг лаборатория.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно средствата, отпуснати по програми на Европейския съюз и от бюджета на страната за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища през 2015 г.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно правения в момента функционален анализ от външна фирма на структурата на Министерство на отбраната.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно развитеие на детско - юношеския спорт в България - приоритети и перспективи за развитие.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно възможностите за инвестиране в спортни бази и в саниране на спортните училища и спортни съоръжения.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/04/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждането на Коридор № 8.
Писмен отговор на 08/04/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС