Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
  • Дата на раждане : 09/04/1980 Димитровград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завишаване над нормата радиологични показатели на питейната вода в град Хасково.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта "Каскада Въча".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложителен ремонт на път ІІІ-807, участък с. Върбица, общ. Димитровград - с. Скобелево - гр. Чирпан.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Националната програма "Помощ при пенсиониране".
Писмен отговор на 28/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно промените от 01.01.2016 г. условия за придобиване на право на пенсия, оценка на въздействието като ефект върху бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно тежката пътна обстановка на АМ "Марица" в участъка от гр. Свиленград до ГКПП "Капитан Андреево".
Отговорено в зала на 13/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от I-IV клас.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно коледни добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплащане на субсидиите на земеделските стопани.
Писмен отговор на 19/01/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Димитровград.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Хасково.
Писмен отговор на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на питейната вода в Хасково и региона.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно срока за разглеждане и произнасяне по пенсионни искания.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли.
Писмен отговор на 05/04/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно гроба на Св. Константин-Кирил Философ, базиликата "Сан Клементе", Рим.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липсата на лекари, с определени специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път ІІІ-8081, от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
23/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно питейната вода на водоснабдителна система Брягово, област Хасково.
Писмен отговор на 29/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовец, общ.Тополовград, обл. Хасково.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отстраняване на негативни последици от изграждането на оградата с Турция.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инфраструктурата на ГКПП Капитан Петко войвода до град Свиленград.
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно "интеграционните добавки" за хората с увреждания.
Писмен отговор на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината.
Писмен отговор на 12/10/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно целеви помощи за отопление, промени в контекста на енергийната бедност.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
16/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Хасково.
Писмен отговор на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в област Хасково.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изменение на броя на освидетелстваните с експертно решение на ТЕЛК български граждани.
Писмен отговор на 11/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно състоянието на кораба - музей "Радецки".
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на АМ "Марица", участък Оризово - Димитровград, км 5+000 до км 36+400.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8, участък от км 371+680 до км 372+240, в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно визия на Министерство на труда и социалната политика по отношение на промени в трудовото законодателство.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на третокласен път III-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем, обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на мост на р. Улу дере до с. Бориславци, общ. Маджарово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно информация за медицинските специалисти в детските ясли, в яслените групи на детските градини и в здравните кабинети в детските градини и училищата в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стамболово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Тополовград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Маджарово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Симеоновград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
13/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблемите при получаването на инвалидните пенсии през периода на тяхното преизчисляване.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система.
Писмен отговор на 26/07/2019.
13/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците на площадката за съхранение на отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно структурата и функционирането на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Хасково.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална програма за борба с диабета.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от ремонт и срокове за извършването на Републикански път I-5, участъка от село Бял извор до град Димитровград.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно териториално поделение Хасково на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Отговорено в зала на 06/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти, свързани с намаляването на загуби на вода и възстановяване на инфраструктурата за напояване.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно услугите в домашна среда "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник".
Отговорено в зала на 17/01/2020.
24/01/2020
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България.
Отговорено в зала на 24/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно състоянието и перспективите на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания, като една от основните цели на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Писмен отговор на 24/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно прилагане на коефициент на редукция при изчисляване на пенсията на лицата, родени след 31.12.1959 г.
Отговорено в зала на 24/01/2020.
14/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно предприетите действия във връзка с отпадъците на площадката до ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград.
Писмен отговор на 14/02/2020.
14/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно Национален парк "Централен Балкан".
Отговорено в зала на 14/02/2020.
31/03/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно кодифициране на уредбата в социалната сфера.
Писмен отговор на 31/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно проблеми в Закона за личната помощ.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
10/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно разширяване на производство на предпазни маски в условията и за целите на обявеното в страната извънредно положение и спазване на нормативите за качество и изработка.
Писмен отговор на 10/04/2020.
08/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разширяване на производство на предпазни маски в условията и за целите на обявеното в страната извънредно положение и спазване на нормативите за качество и изработка.
Писмен отговор на 08/04/2020.
13/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно своевременното разглеждане на заявленията на отпускане на парични обезщетения за безработица.
Писмен отговор на 13/04/2020.
08/04/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно включване на самонаетите лица в обхвата на мерките за компенсиране на неблагоприятните последици от извънредното положение.
Писмен отговор на 08/04/2020.
07/05/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно данни от Единна информационна точка по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Писмен отговор на 07/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки в защита на работниците, освободени по взаимно съгласие, в контекста на изключително сериозната ситуация на пазара на труда у нас, резултат от пандемията на ковид-19 и въведеното извънредно положение.
Писмен отговор на 15/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на обходен път в гр. Любимец и ремонта на път III-505 в участъка от разклон - I-8 - с. Сива река - с. Малко градище, обл. Хасково.
Писмен отговор на 29/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обезманганителни пречиствателни станции за питейна вода на територията на обл. Хасково.
Писмен отговор на 29/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно получените от РЗИ Хасково средства за подпомагане на дейността на лечебните заведения и здравните специалисти от областта във връзка с пандемията от COVID-19.
Писмен отговор на 05/06/2020.
05/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно размера на основното месечно възнаграждение на медицинските професионалисти по здравни грижи, заети в детското и училищното здравеопазване. Изпълнение на клаузите на колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване".
Отговорено в зала на 05/06/2020.
05/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обем на реимбурсираните медикаменти от страна на Националната здравноосигурителна каса.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
05/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно проблеми по прилагането и администрирането на мярката 60/40 (ПМС № 55/30.03.2020 г.) за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
05/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно договорите за т. нар. студентски бригади в контекста на извънредното положение в страната и света.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
10/07/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно безвъзмездната финансова помощ за микро и малки фирми за справяне с последиците от пандемията на Covid-19.
Писмен отговор на 10/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно осъществяването на навременен и качествен мониторинг на водата в р. Марица и подпочвените води, захранващи кладенците по поречието й.
Отговорено в зала на 11/09/2020.
02/10/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно незаконния добив на дървесина.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно размер на гарантирания минимален доход.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нов механизъм за определяне на минималната работна заплата и минимални възнаграждения по браншове, които постепенно да заменят минималните осигурителни прагове.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
23/10/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.
Отговорено в зала на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-559 Полски градец - Тополовград - Устрем, в участъците от км 14+822 до км 22+602 (разклон с. Орлов дол - гр. Тополовград) и от км 35+160 до км 39+450 (от разклон манастир "Света Троица" до разклон с. Устрем).
Отговорено в зала на 13/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно проблеми при наблюдение, лечение и медицинско поддържане на хора с трансплантиран бъбрек в условията на коронакризата.
Писмен отговор на 11/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно правото на пенсия с използване на трите "златни години" преди 1997 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване, с които бе намален срокът за използването му, до края на 2021 г..
Писмен отговор на 11/12/2020.
22/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно адекватни и работещи финансови механизми за навременното и качествено лечение на деца в чужбина.
Отговорено в зала на 22/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно създаване на обща информационна мрежа на кариерните центрове във висшите училища.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно механизма за изплащане на пенсия за ранно пенсиониране на учителите и изплащане на добавката от Учителския пенсионен фонд.
Писмен отговор на 15/01/2021.
22/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестиции във ВиК инфраструктурата в област Хасково.
Писмен отговор на 22/01/2021.
22/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно прилагането на месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, за периода от м. ноември 2020 г. до момента.
Отговорено в зала на 22/01/2021.
12/02/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път ІІІ-506, в участъка от разклона Димитровград - Хасково - с. Добрич - с. Горски извор.
Писмен отговор на 12/02/2021.
26/02/2021
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на българското пчеларство.
Писмен отговор на 26/02/2021.
12/03/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно договорения от Националния съвет за тристранно сътрудничество универсален механизъм за подкрепа на предприятията и работещите в тях.
Писмен отговор на 12/03/2021.
12/03/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно работата на медицинските сестри от училищното здравеопазване в област Хасково за извършването на изследване с антигенни тестове на учителите.
Писмен отговор на 12/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
09/11/2018
25/01/2019
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-199
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС