Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
  • Дата на раждане : 05/10/1956 с. Карапелит, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - САЩ
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/10/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
Писмен отговор на 16/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС