Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
  • Дата на раждане : 15/09/1965 Шумен, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.genov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Словения
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно разработване и реализиране на програмите за заетост.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
25/01/2019
25/01/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС