Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
  • Дата на раждане : 20/05/1966 Цар Калоян, България
  • Професия: лекар;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: nigyar.dzhafer@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Индия
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Пакистан
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с венерически заболявания в страната и в частност в област Шумен.
Писмен отговор на 08/09/2017.
09/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обучение и реализация на парамедици в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обучение и реализация на парамедици в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качества и показатели на питейната вода в област Шумен.
Писмен отговор на 23/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качества и показатели на питейната вода в обл. Шумен.
Писмен отговор на 16/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно регистри в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки за подобряване качеството и показателите на питейната вода в област Шумен.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дейността и разходите на Фонда за лечение на деца в чужбина.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение диагностиката и лечението на редките болести.
Писмен отговор на 08/11/2019.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно промяна в ръководството на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
Писмен отговор на 27/03/2020.
22/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опасно състояние и нужда от трайно укрепване на деформации на пътно платно на републикански път III-731 Радко Димитриево - Друмево, по-конкретно между селата Вехтово - Друмево.
Писмен отговор на 22/01/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно включването на направление "Здравни грижи" в приоритетните професионални направления и добавянето му към Списъка на професионалните направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1 от ПМС № 137 от 25.06.2020 г..
Писмен отговор на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно включването на направление "Здравни грижи" в приоритетните професионални направления и добавянето му към Списъка на професионалните направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1 от ПМС № 137 от 25.06.2020 г..
Писмен отговор на 19/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС