Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
  • Дата на раждане : 28/08/1957 Ямбол, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yuliyan.papashimov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш".
Писмен отговор на 19/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш".
Писмен отговор на 20/10/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път ІІІ-7008 "Елхово - Пчела - Скалица", при км 2+500, обл. Ямбол.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
17/05/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път III-7008 "Елхово - Пчела - Скалица" при км 2+500.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
25/01/2019
25/01/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС