Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
  • Дата на раждане : 05/01/1973 Русе, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mariya.ilieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Ливан
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Словакия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно анализ на Министерството на финансите за данните на финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г..
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно постигнати резултати по изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Център по наркомании в район "Младост", гр. София.
Писмен отговор на 08/11/2019.
26/02/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност в районите на Столична община.
Писмен отговор на 26/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС