Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
  • Дата на раждане : 09/08/1971 Габрово, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 43 НС;
  • E-mail: valentin.a.nikolov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
зам.-председател 10/05/2017 - 19/04/2019
Комисия по енергетика
председател 19/04/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата по разширението на южната дъга на Околовръстния път в участъка от кв. "Младост" до магистрала "Тракия".
Писмен отговор на 01/09/2017.
14/12/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно приетите изменения и допълнения в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г..
Отговорено в зала на 14/12/2018.
17/05/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно статус на проекти на Електроенергийния системен оператор.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
06/12/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно състав на научно жури за придобиване на академични длъжности в Република България.
Писмен отговор на 06/12/2019.
05/05/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно икономически мерки на Министерството на младежта и спорта за намаляване на ефекта от пандемията на COVID 19.
Писмен отговор на 05/05/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС