Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
  • Дата на раждане : 24/03/1977 Панагюрище, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristo.prodanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 11/09/2018 - до момента
Група за приятелство България - Израел
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ - 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изпълнение на дейностите по Програмата за територията на гр. София.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно изграждането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ).
Отговорено в зала на 03/11/2017.
19/01/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно защитата на населението от бедствия.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно смяна на ръководствата на Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане.
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно Битпазар Малашевци.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно забавяне на продължаването на срока на удостоверения за категория на места за настаняване.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно структура на преките чуждестранни инвестиции за 2017 г..
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на Самоковско шосе.
Писмен отговор на 29/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно действия на Министерство на околната среда и водите за почистване на езерото в с. Панчарево, общ Столична.
Писмен отговор на 08/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно плановете на Министерство на земеделието, храните и горите за почистване на езерото в кв. Панчарево.
Писмен отговор на 06/07/2018.
09/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно стопанисване и управление на "София Тех парк" АД.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно поредното оскверняване на паметника на Съветската армия в София.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно непрекъснатото спиране на тока в селищата на район "Панчарево".
Отговорено в зала на 09/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разпореждането с активите на "Врана" ЕАД-гр.София.
Писмен отговор на 21/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. София-град.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно "Врана" ЕАД, гр. София.
Писмен отговор на 01/11/2019.
01/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно статистика на влизащите автомобили на територията на страната.
Писмен отговор на 01/11/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС