Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
  • Дата на раждане : 25/04/1958 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.mihaylov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  • Альоша Маков Даков - законодателството
  • Десислава Иванова Маркова - местни политики
  • Станислава Бориславова Михайлова - законадателството
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно функционирането на ТЕЛК след отмяната от ВАС на текстове от Наредбата за медицинската експертиза.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно поставения от Министерството на здравеопазването приоритет за въвеждане на модел за заплащане на труда в областта на здравеопазването.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предложението на Министерството на здравеопазването за създаване на фонд за редки болести.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предложение на Министерството на здравеопазването за провеждане на лечение с иновативни лекарствени продукти, които да се осигуряват безплатно от фирми производители.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане използването на болнични опаковки.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от предприемане на дългосрочни мерки за справяне с тежкото финансово състояние на лечебни заведения за болнична помощ.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане в болниците на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние и оздравителен план на Ловешката болница.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изплащането на надлимитните средства на лечебните заведения в Република България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на Центъра подерматовенерология в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно зачестилите случаи на нахапани хора от домашни кучета.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно промяна в медицинските стандарти.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможността за ползването на рехабилитационните и рекреативни процедури от чужди осигурени лица в български здравни заведения.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно начин на административна обработка на пациенти в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД София.
Писмен отговор на 16/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно създаването на Национална онкологична стратегия.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно оздравителния план на Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р. Параскев Стоянов" - Ловеч.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно създаването на регистри на заболяванията в Република България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пореден случай на нападение над деца от домашни любимци.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина".
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/06/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална здравна карта на Република България.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изготвяне на Национална здравна карта за територията на област Шумен.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно въвеждането на нова технология за контрол на кръвните продукти за вирусоносителство.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разходите за онкомедикаменти.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно административното натоварване на лекарския състав при отчитане на дейността на лечебните заведения.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на управлението на НЗОК.
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състояние на родилната помощ в България.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно чистотата на въздуха в Република България.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възможността за електронно обучение на учениците.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно построяването на национална педиатрична болница.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пореден прецедент с нахапан човек от домашно куче.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състава на регистри на пациентите с различни заболявания в България.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно лечението на пациенти с редки заболявания.
Отговорено в зала на 18/01/2019.
01/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за подобряване на състоянието на трансфузионната медицина и снабдяването с кръв и кръвни съставки в Република България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно условията за осъществяване на лечебна дейност в заведенията за психично здраве в България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
07/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащане на имплантируемия кардиовертер дефибрилатор от НЗОК.
Отговорено в зала на 07/02/2019.
07/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за оставането и реализацията в страната на завършилите висшето си образование в България лекари, лекари със специалност и медицински специалисти (сестри и акушери).
Отговорено в зала на 07/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми с достъпността на определени лекарствени средства.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в Софийска област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кърджали.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пловдив.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Добрич.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Бургас.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Монтана.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Видин.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Сливен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ловеч.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Смолян.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Шумен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Силистра.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. София-град.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Плевен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на Военномедицинска академия.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Търговище.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Разград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриването на Националния център по наркомании.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно трансплантационна програма на Република България за периода 2019 - 2020.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липсата на стратегически антитуморни средства на територията на Република България.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансиране на лечението на деца.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/07/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разкриването на лечебно заведение на територията на град Габрово.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно трансплантационно лечение на български граждани извън територията на страната.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно искания за повишаване на възнагражденията на медицинските сестри и здравните работници.
Отговорено в зала на 04/10/2019.
04/10/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми с трансплантациите и донорството в Република България.
Отговорено в зала на 04/10/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно трансплантацията на бял дроб в Република България.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансови задължения на болниците.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на интензивно отделение при Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" ЕАД.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение"Св. Анна" в София.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
19/12/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска".
Отговорено в зала на 19/12/2019.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на НЗОК да заплати лечението на пациент с вродено обменно заболяване.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриването на отделението по неврология на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" във Видин.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно тенденции на развитие на българското здравеопазване, оценени от Европейския съюз .
Отговорено в зала на 31/01/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми с лимитиране на плащането на остатъчни количества медикаменти, възникнали след подписване на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за периода 2020-2022 г.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащането на предсрочно изпълнени хематологични клинични пътеки в Националния рамков договор 2020 и изследването на пациенти чрез технология РЕТ-СТ.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на Националната програма за редки болести в Република България.
Писмен отговор на .
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно утежнената хоспитализация на дете в София.
Писмен отговор на .
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно данни за смъртността на територията на Република България за първото четиримесечие на годините: 2017, 2018, 2019 и 2020.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обем на реимбурсираните медикаменти от страна на Националната здравноосигурителна каса.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
05/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно строежа на Националната детска болница.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
22/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-180
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС