Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
  • Дата на раждане : 11/02/1972 Ямбол, България
  • Професия: фармацевт;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: borislav.borisov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Белгия
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
12/04/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС